Search
vineri 23 martie 2018
  • :
  • :

Comuna Borca va avea punct de informare turistică

Sursa: Ziar Bicaz

Consiliul local al comunei Borca hotărăște aprobarea de principiu a solicitării de transmitere a imobilului, teren în suprafață de 1533 mp din intravilanul satului Mădei, comuna Borca, identificat prin nr. cadastral 50156, din domeniul privat al comunei Borca și din administrarea Consiliului Local, în domeniul public al județului Neamț și administrarea Consiliului Județean Neamț, în scopul realizării unui obiectiv public de interes județean, respectiv amenajarea unui punct de informare turistică.

Sursa: primariaborca.ro