CNCH, desemnat de Ministerul Educație școală de aplicație pentru practica studenților și masteranzilor

0

Sfârșitul anului școlar 2019-2020 a coincis cu obținerea de către Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, alături de alte 114 unități de învățământ din  țară, a unui nou statut, acela de școală de aplicație, conform Ordinului MEC nr. 4.813 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.

Așa cum se precizează în articolul 5 al Regulamentului-cadru, statutul de școală de aplicație, membră a rețelei naționale a școlilor de aplicație, este dobândit de unitățile de învățământ preuniversitar, altele decât unitățile cu profil pedagogic, pentru o perioadă de minimum 5 ani și este aprobat prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Astfel, CNCH va deveni partener al unor instituții de formare inițială sau continuă a cadrelor didactice și va încheia contract cu instituții de învățământ universitar. 

Ce implică acest lucru? Începând cu anul școlar 2020-2021, CNCH devine centru de perfecționare cu experiență în organizarea și desfășurarea practicii pedagogice pentru studenți şi masteranzi.

Rețeaua națională este compusă obligatoriu din unitățile de învățământ liceal cu profil pedagogic dar și din unități de învățământ vocațional şi tehnic care au capacitatea de a asigura organizarea și desfășurarea activităților practice pedagogice. De aceea, în lista ministerului se regăsesc şi Colegiul Național „Gheorghe Asachi” împreună cu Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc De Asissi“.

Plasarea Colegiului Național „Calistrat Hogaș”, ca reprezentant al liceelor teoretice,  alături de alte instituții de învățământ de renume național și european printre care se află Colegiul Național „Sfântul Sava”, din București, Colegiul Național Iași, Colegiul Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca sau Colegiul Național „Samuel Brukenthal” din Sibiu este onorantă.

Referindu-ne strict la şcolile-pilot, ordinul amintit precizează că acestea„sunt selectate de către Ministerul Educației și Cercetării, în contextul unor intervenții sistemice, în diverse domenii – curriculum, inclusiv adaptări curriculare pentru învățarea blended learning/online, carieră didactică, etică și integritate, evaluare și examinare, combaterea și prevenirea violenței în mediul școlar, inclusiv combaterea și prevenirea bullyingului, asigurarea accesului la educație prin suport alimentar, prin dispozitive electronice adecvate învățării în sistem blended learning/online etc.

Acelaşi ordin descrie criteriile generale de selecție pentru școlile de aplicație, altele decât unitățile de învățământ cu profil pedagogic: structură instituțională adecvată contextelor de formare/desfășurare a practicii pedagogice; resurse umane calificate/specializate, care pot oferi îndrumare elevilor/studenților practicanți: profesori mentori, profesori formatori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică; nivel corespunzător de dotare și de accesibilitate a mijloacelor educaționale, în funcție de context.

Dincolo de aceste criterii, se poate deduce că la selectarea colegiului de către minister, s-a avut în vedere şi prestigiul instituţiei, consolidat de numeroase distincţii şi titluri, care singularizează instituţia, dintre care amintim:

  • Premiul şi trofeul „Jan Amos Comenius”, în valoare de 8.000 euro, acordat de Parlamentul European prin Comisia Europeană, cu ocazia Zilei Europei, CNCH fiind singura instituţie de învăţământ din România care a primit această distincţie (mai 2020);
  • Certificatul de „Școală eTwinning”, în semn de recunoaștere a activității eTwinning, depuse la nivel de colegiu (aprilie 2018 și martie 2020);
  • Decernarea titlului de Școală Ambasador a Parlamentului European, acordat de Ministerul Educației Naționale și Parlamentul European (mai 2019);
  • Certificatul „Școală Microsoft”, oferit în semn de recunoaștere pentru participarea colegiului, în calitate de membru, la programul Microsoft School. (2017 și 2019);
  • Certificatul „Școală Europeană”, acordat de Ministerul Educației Naționale pentru performanțele deosebite obținute în activitatea de cooperare europeană și contribuțiile aduse la promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a educației (mai 2018).

În plus, la Hogaș există o paletă largă de specializări, care fac posibilă desfăşurarea practicii pedagogice în variate zone de interes: Matematică-informatică, Matematică-informatică intensiv engleză, Filologie, Filologie – bilingv engleză și câte 14 locuri pentru studiul limbii engleze în regim intensiv, la specializările Științe sociale și Științe ale naturii.

Ce mai implică noul statut pentru cadrele didactice de la CNCH? Acestea vor beneficia de un program de instruire/formare cu privire la aplicarea elementelor incluse în intervenția educațională/proiectul de cercetare educațională, anterior debutului acestuia la nivelul activităților cu elevii. Totodată, cadrele didactice cu statut de profesor-mentor, profesor metodist în liceu pedagogic, profesor coordonator de practică pedagogică trebuie să îndeplinească acele condiții de formare stabilite pentru realizarea sau conducerea practicii pedagogice.

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” este o instituţie centenară, care a promovat constant valorile europene, consolidând parteneriatul elevi-profesori-părinţi. Deviza elevilor de ieri și de astăzi ai CNCH poate deveni și cea a studenților care vor face practică pedagogică în acest lăcaș de învățătură, cultură și educație, beneficiind de expertiza celor 7 profesori care dețin titlul de doctor în diferite științe, precum și a celor 47 cu gradul I:

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult