http://www.pornleader.net
http://xvideos4.pro
argenta caliente.https://porndrop.best

Concurs pentru un post de contabil debutant, la Stațiunea Bălțătești

0

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir” de Bălțătești, județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de contabil debutant de la Financiar- contabil/Biroul contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • liceul economic cu diplomă de bacalaureat sau liceu cu diplomă de bacalaureat și curs de contabilitate;
 • vechimea nu este necesară;
 • cunoștințe de operare pe calculator – Microsoft Office-Excel – nivel mediu;
 • condițiile prevăzute la art, 3 din H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 octombrie 2019, ora 12:00: proba practică;
 • 07 octombrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir”, Bălţăteşti, strada Florilor nr. 63, telefon 0233/244.018.

Sursa: ZiarTarguNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

pussy hunter kiss jav pasivo se toma mi leche en telo de lince.porn videos amateur cumswaps with ho.

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult