Consiliul Județean Neamț: anunț de participare privind depunerea de proiecte cu finanţare nerambursabilă

0

1.Autoritatea contractantă: Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, Str. Alexandru cel Bun nr.27, cod fiscal: 2612839, tel. 0233/212890, fax.0233/211569, e-mail:cons.judetean@cjneamt.ro, web:www.cjneamt.ro

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare
nerambursabilă:
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general.

3. Domeniile pentru care se acordă finanţarea
nerambursabilă:

 • Cultură,
  religie şi învăţământ
  –  Muzică; Cultură scrisă; Arte vizuale, plastice
  şi ale spectacolului; Teatrul; Creare de evenimente; Alte activităţi culturale
  (promovarea imaginii judeţului Neamţ şi a vieţii culturale a comunităţilor din
  judeţul Neamţ); Învăţământ (organizarea de consfătuiri, schimburi de
  experienţă, gale, etc); Activităţi
  educative cu tematică de mediu.

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra
comunităţii sunt considerate prioritare.

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de
autoritatea finanţatoare:

Grantul disponibil este de 100.000 lei,
defalcat astfel:

– Cultură, învăţământ: 100.000 lei

            Valorile finanţărilor care se acordă
pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 5.000 lei si 25.000 lei,
conform ghidului solicitantului.

Grantul
maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele
proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse.
Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10%
din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în
contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a
solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al
proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un
criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de
10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

5.Localizare

Beneficiarii direcţi
şi indirecţi din grupul țintă trebuie să fie recrutaţi de pe raza teritorială a
judeţului Neamţ.

6.Eligibilitatea aplicanţilor

(1) Pentru a fi eligibili la accesarea
fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:

•           să fie persoană fizică care să
prezinte o forma de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere
profesional, sau persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie
constituită conform legii sau cult religios recunoscut de lege;

•           solicitantul trebuie să aibă
activităţile din proiect incluse în documentele statutare;

•           solicitanţii trebuie să aibă sediul
înregistrat în judetul Neamţ (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti
conform legii române);

•           fiecare solicitant trebuie să
contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile
totale ale proiectului;

•           să fie direct responsabili de
pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar;

(2)
Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă:

•           sunt în stare de faliment sau pe cale
de lichidare, au activităţile administrate de către tribunal, au început
proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în
orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în
legislaţia şi reglementările în vigoare;

•           au suferit condamnări definitive şi/sau
irevocabile datorate unei conduite profesionale (ex: condamnare împotriva
căreia nici un apel nu mai este posibil);

•           au suferit condamnări definitive
şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale
sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale
unor terţi;

•           sunt declaraţi a fi într-o situaţie
de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o
procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile
autorităţilor finanţatoare.

Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt),
trebuie să depună odată cu cererea de finanţare, o declaraţie pe propria
răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai
sus.

7.
Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele
de eligibilitate ale proiectului pot fi trimise numai
prin postă sau direct la registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii
Finanţatoare: Consiliul Judetean Neamţ,
Str. Alexandru cel Bun nr. 27, cod 610004, Piatra Neamţ, la Registratura instituției,
parter.

Documentele
de eligibilitatetrebuie
îndosariate şi sigilate.Plicul trebuie
să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul
proiectului şi menţiunea (în limba română) „A nu se deschide înainte de
sesiunea de evaluare”
.

8. Termenul limită pentru
înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă
este 03.09.2019, ora 10:00. Selecţia şi
evaluarea proiectelor va fi în perioada 04.09.2019
–  20.09.2019.

9.
Informaţii suplimentare

Informaţiile
suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Proiecte
şi Programe de Dezvoltare Judeţeană, telefon 0233/212890 int.233 şi de pe
site-ul institutiei www.cjneamt.ro.  

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile
  valabil pe anul 2019, sesiunea a-II-a, a fost publicat în Monitorul Oficial al
  României, nr. 126 din 30.07.2019,  Partea
  a VI-a.

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult