Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamţ, convocat în ședință ordinară – joi, 17 septembrie, ora 12:00

0

  

DISPOZIŢIE

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ în şedinţă ordinară

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

 În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 17.09.2020 – ora 12:00, desfășurată online prin intermediul aplicației ZOOM, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra-Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8;

Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR, DRAGOŞ CHITIC

                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul General al  Municipiului, OANA SÂRBU

                                                                                             

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult