Deschiderea creșei din Speranța, din nou în centrul unui scandal. Primăria acuză, Inspectoratul Școlar răspunde

Situația creșei de la Speranța continuă să provoace dispute între instituții. Reamintim că în vara acestui an, la solicitarea părinților nemulțumiți de lipsa locurilor în creșele din Piatra-Neamț, primăria și-a asumat amenajarea unui spațiu în noua clădire de la Speranța pentru a asigura câteva zeci de locuri pentru copii.

Din păcate, deschiderea creșei nu a fost posibilă nici până în ziua de astăzi și, ca urmare, primăria Piatra-Neamț a emis un comunicat de presă în care afirmă că „Directorul Creșei Piatra-Neamț le refuză copiilor accesul în creșa din Speranța”. În paralel, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a oferit un drept la replică în care explică destul de clar pașii legali care trebuie urmați pentru deschiderea creșei și că acest lucru nu este împiecat de rea voință, ci de o procedură conform legislației în vigoare.

Mai jos atașăm comunicatul primăriei și dreptul la replică al ISJ Neamț. Concluziile le trageți dumneavoastră.

Comunicat Primăria Piatra-Neamț:

Directorul Creșei Piatra-Neamț le refuză copiilor accesul în creșa din Speranța

Încă din luna iulie, Primăria municipiului Piatra-Neamț a făcut toate demersurile pentru a asigura toate locurile necesare în creșe pentru copiii de vârstă antepreșcolară. Municipiul Piatra-Neamț și-a dus la îndeplinire toate atribuțiile prevăzute de lege pentru deschiderea în bune condiții a creșei din Speranța – „Lizuca și Patrocle” – și a pus în vedere Creșei Piatra-Neamț să-și îndeplinească responsabilitățile pentru a deschide creșa luni, 25.09.2023.

Primăria Piatra-Neamț s-a ocupat de amenajarea imobilului în care va funcționa creșa, conform normelor în vigoare: achiziția de mobilier, echipamente și dotări, împrejmuirea curții exterioare și asigurarea unui sistem de supraveghere video, pentru a oferi copiilor și angajaților un grad ridicat de siguranță. Tot pentru a asigura buna funcționare a creșei, Municipiul Piatra-Neamț a alocat fondurile necesare pentru achiziția de materiale educaționale.

Din partea ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) a fost primită o confirmare a deciziei favorabile din cadrul ședinței Consiliului de Administrație pentru înregistrarea și acreditarea Creșei Nr. 5 „Lizuca și Patrocle”. Experții ARACIP au transmis că documentul oficial va fi comunicat în cel mai scurt timp.

În același timp, Creșa Piatra-Neamț, unitate de învățământ cu personalitate juridică, avea o serie de atribuții stabilite prin lege pe care să le ducă la îndeplinire pentru deschiderea creșei: asigurarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic și desfășurarea în bune condiții a serviciilor de educație timpurie antepreșcolară, îngrijire, protecție, nutriție și supraveghere a stării de sănătate a copiilor din această creșă – pe care nu le-a dus la îndeplinire, refuzând astfel accesul copiilor în creșa din Speranța. Deși în acest moment creșa este pregătită pentru deschidere, chiar cei care sunt responsabili de buna funcționare a ei refuză să facă acest lucru.

Comunicat Inspectoratul Școlar Județean Neamț:

În vederea deschiderii Creșei cu sediul în cartierul Speranța, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a întreprins următoarele:

  1. A solicitat Ministerului Educației suplimentarea planului de școlarizare la învățământul antepreșcolar și ca urmare a aprobării primite, a suplimentat planul de școlarizare pentru Creșa Piatra-Neamț cu două grupe mari (total 40 de locuri).
  2. Domnul director Cira Constantin la ISJ Neamț, a depus spre avizare, cererea și fișa tip pentru extinderea activității Creșei Piatra-Neamț într-un nou sediu, înregistrată cu nr. 10977/7.08.2023. După avizare de către inspectoratul școlar, documentele au fost trimise la ARACIP unde au fost înregistrate cu nr 10370/13.09.2023. Unitatea de învățământ a demarat și procedura de înscriere în Registrul Național al furnizorilor de educație timpurie. 
  3. Ca urmare adeverinței ARACIP nr. 10701/25.09.2023, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu nr. 13334/26.09.2023, privind includerea în Registrul național al furnizorilor de educație antepreșcolară acreditați începând cu data de 25.09.2023, a Creșei Piatra Neamț și a structurilor acesteia, inclusiv Creşa Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle”, cu sediul în str. Aleea Tineretului, nr. 7, inspectoratul școlar a emis avizul conform pentru modificarea HCL nr. 360/22.12.2022 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, prin adăugarea Creşei Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle” cu sediul în str. Aleea Tineretului, nr. 7, ca structură arondată Creşei Piatra-Neamţ în reţeaua şcolară a municipiului Piatra-Neamț.

La această dată, procedura ARACIP a trebuit reluată în vederea schimbării sediului Creşei Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle” din str. Aleea Tineretului, nr. 7, în str. Izvoare 151J, conform HCL nr. 251/20.09.2023.

Inspectoratul școlar a întocmit un raport de monitorizare și control în vederea schimbării sediului social al Creșei Nr. 5 “Lizuca şi Patrocle”cu numărul 13137/21.09.2023.

După ce ARACIP va aproba schimbarea sediului unității, se va emite aviz conform pentru schimbarea adresei  în rețeaua unităților de învățământ a municipiului Piatra-Neamț.

4.A publicat lista posturilor libere de educator-puericultor, în vederea organizării unui concurs pentru ocuparea acestor posturi la nivelul unității de învățământ.

Îmi exprim regretul că, nici la această dată, Primăria Piatra Neamț nu a înțeles faptul că, în conformitate cu legislația în vigoare, deschiderea unei noi unități de învățământ, extinderea activității în noi spații sau modificarea sediului social se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIP și apoi se operează în rețeaua școlară.

Inspector şcolar general,

Prof. Florentina LUCA-MOISE

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate