Ecologizarea mediului politic, economic și social

0

În pofida
schimbărilor la care suntem martori în fiecare zi, după 29 de ani, România nu a
reușit să-și depășească nivelul și condiția economică, rămânând în zona codașă
a Europei, cu un  nivel de trai mult
inferior mediei europene și cu o structură economică incapabilă să valorifice
eficient factorii interni și externi ai dezvoltării și modernizării

Declanșarea
crizei economice și financiare internaționale a scos în evidența dificultățile
pe care economiile naționale le au  în
ceea ce privește capacitatea  de adaptare
la schimbările profunde pe care umanitatea le-a suferit și le suferă nu numai
ca urmare a dinamicii nemaiîntâlnite a progresului tehnic și al deteriorării
mediului natural, dar și ca urmare a unei din ce în ce mai puternice implicări
a politicului în economie.

România nu poate
să nu țină seama de acest proces la nivel 
global și nu mai poate să nu acționeze responsabil și eficient la nivel
național atât pentru protejarea cetățenilor săi în fața efectelor crizelor de
toate genurile, cât și pentru crearea condițiilor unei dezvoltări durabile.

Greșelile
guvernanților post-decembriste, introducerea unui barbar și inutil program de
austeritate în disprețul clasei politice față de nevoile reale ale cetățeanului
au făcut ca instituțiile și instrumentele pieței să-și piardă treptat funcțiile
de reglare devenind din ce în ce mai mult un decor în spatele căruia s-a ascuns
dezinteresul și lipsa de responsabilitate a politicului față de social .

La nivel
mondial, problematicile de mediu depind în principal de 3 factori:
suprapopulația, epuizarea resurselor și poluarea.

Amenințările
care ne influențează și pe noi sunt pe lângă criza economică globală, criza
energetică, criza apei dulci, cea alimentară precum și conflictele armate,
terorismul o amenințare asimetrică fără precedent.

La nivel
național mediul a suferit în cei 26 de ani de libertate și democrație o
adevărate ciuntire. Milioanele de metri cubi de lemn tăiat ilegal, exploatarea
de resurse naturale cu tehnologii din secolul trecut și poluarea  au condus la fenomene fără precedent.
Inundații, alunecări de terenuri, deșertizări și infestări ale pânzei freatice
sunt astăzi fenomene des întâlnite și necombătute. Nu s-au luat măsuri nici
măcar pentru combaterea efectelor, cauzele fiind încă ignorate.

În acest context
de criza economică și socială, de creștere a gradului de sărăcire a populației,
de degradare a sistemului de sănătate și educație, de distrugere și înstrăinare
a patrimoniului natural și cultural național, de iresponsabilitate și corupție
a unei mari părți a clasei politice și de lipsa a unei strategii viabile de
dezvoltare pe termen lung, Partidul Ecologist Român prezintă cetățenilor
României o ofertă de politică alternativă.

Partidul
Ecologist Român promovează o politică pentru oameni și viață, o politică de
transformare și modernizare a societății românești, bazată pe principiul
protejării și îmbogățirii resurselor vitale ale țării : omul, resursele
naturale, cultura și tradițiile naționale.

Partidul
Ecologist Român este promotorul ecologiei politice prin introducerea și
respectarea principiilor de baza ale ecologiei în conceperea și implementarea
politicilor economice și sociale în sensul respectului instituțiilor statului
și al clasei politice față de cetățean și natură, al responsabilității față de
echilibrarea relațiilor economice și sociale dintre generații, al păstrării și
dezvoltării patrimoniului național în condițiile globalizării, al încurajării
inițiativei antreprenoriale a capitalului autohton, al prioritizării
obiectivelor de investiții printr-un raport corect între beneficiul material și
protejarea mediului înconjurător, al valorificării cât mai înalte a factorilor
naturali de avantaj comparativ ai României prin stimularea dezvoltării
agriculturii și a industriilor prelucrătoare.

Partidului
Ecologist Român își propune să transforme treptat atât comportamentul politic
și instituțional cât și cel individual în direcția înțelegerii
responsabilității pe care fiecare instituție, organizație, firma sau cetățean o
au față de ceea ce este și ceea ce înseamnă România pentru fiecare dintre noi
ca și pentru fiecare dintre copiii și copiii copiilor noștri.

România este și
va fi patria cetățenilor români nu  numai
pentru ca s-au născut pe teritoriul sau național, dar și pentru că întreaga lor
viață și a urmașilor lor se bazează pe ceea ce oferă acest teritoriu, adică
patrimoniul sau de resurse naturale, umane, de cultură, tradiții și  obiceiuri. 
Numai înțelegerea și respectarea valorii inestimabile a patrimoniul
nostru național va putea schimba mentalitatea și comportamentul clasei
politice, conducând-o spre un autentic patriotism prin punerea interesului
național mai presus decât interesul electoral.

Partidul
Ecologist Român considera ca România are nevoie de ecologia politică nu doar în
sensul strict al protejării mediului natural ci și al protejării societății
românești de pericolul deteriorării mediului economic, social, politic și
educațional.

După mai mult de
două decenii în care politica româneasca nu a putut să pună interesul
protejării și dezvoltării mediului de viață al românilor mai presus decât
interesele electorale sau de grup, oferta de alternativă politiăa pe care o
prezintă Partidul Ecologist Român este alegerea înțeleaptă pentru viitorul
nostru.

În concepția
PER, ecologia a devenit în actualele condiții o componentă fără de care România
nu poate avea un viitor european de succes, o expresie directă a patriotismului
și a responsabilității actualei clase politice față de viitorul acestei
națiuni.

Starea națiunii
române, a prezenței și viitoarelor generații depind de modul în care vom ști să
ne exploatăm și să ne gestionăm resursele în propriul nostru interes.

Partidul
Ecologist Român Filiala Neamț

neamt@per.ro

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult