Locuri de muncă vacante la Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț

0

Centrul de îngrijire și Asistență Târgu-Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

• asistent social debutant -1 post vacant cu normă întreagă, pe durată nedeterminată – Personal Birou de îngrijire și Asistență;
• asistent social debutant – 0,5 post vacant cu jumătate de normă (4 ore), pe durată nedeterminată – Personal Birou de îngrijire și Asistență.
• instructor de ergoterapie -1 post vacant cu normă întreagă, pe durată nedeterminată – Personal Birou de îngrijire și Asistență.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• asistent social debutant
studii superioare, specializarea asistență socială;
vechime în specialitatea studiilor – fără vechime;
aviz/adeverință de exercitare a profesiei de asistent social eliberate de Colegiul Național al Asistenților Sociali

• instructor de ergoterapie -1 (un) post vacant cu normă întreagă, pe durată nedeterminată – Personal Birou de îngrijire și Asistență
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă – fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 august 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 august 2019, ora 10.00 proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului de îngrijire și Asistență din Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 155, email centrutgn155@yahoo.com, telefon/fax 0233/790521, pagina web a unității www.cia-tirguneamt.ro.

Sursa: ZiarTarguNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult