MF continuă măsurile împotriva evaziunii fiscale și introduce obligatoriu, de la 1 ianuarie 2025, facturarea electronică pentru relația între companii și consumatorii finali (B2C)

Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de act normativ, modificãri și completări:
·        în domeniul gestionării și implementãrii sistemului național privind factura electronicã RO e-Factura
·        al aparatelor de marcat electronice fiscale
·        excluderea accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare

  • În ceea privește sistemul național RO e-Factura

Se extinde utilizarea sistemului de facturare electronicã și pentru tranzacțiile între afaceri și consumatorii finali (B2C), în mod opțional în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025. În consecințã, toate persoanele impozabile care emit facturi cãtre consumatori vor trebui sã le raporteze în sistemul RO e-Factura.
La nivelul UE este în discuție introducerea facturării electronice obligatorii, bazat pe standardul european, atât în relația B2B, cât și în relația B2C, astfel cã aceastã mãsurã creează premisele pentru implementare. În contextul digitalizării ANAF, informațiile cuprinse în aceste facturi sunt necesare pentru reflectarea cât mai exactă în decontul precompletat RO e-TVA a operațiunilor economice realizate de persoanele impozabile. Introducerea acestei măsuri nu generează nicio obligație pentru persoanele fizice, însă va asigura în viitor posibilitatea persoanelor fizice de a accesa toate informațiile raportate de furnizori. Pentru noi este un instrument vital în lupta cu evaziunea fiscală și implicit pentru capacitatea Guvernului de a finanța investițiile în serviciile publice esențiale”, a transmis ministrul Marcel Boloș.
Vor fi exceptate de la obligația utilizării sistemului național privind factura electronicã RO e-Factura persoanele impozabile care emit facturi pentru operațiuni care nu sunt supuse TVA-ului, sau sumele care nu se includ în baza de impozitare a TVA, conform Codului fiscal, pentru care nu exist obligația emiterii unei facturi conform art. 319 din Codul fiscal, precum și misiunile diplomatice și oficiile consulare, Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții, Comisia Europeană sau alte organisme internaționale, forțele armate ale statelor membre NATO, cu excepția situației în care acestea optează pentru utilizarea sistemului.
Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplicã regimul special pentru agricultori vor fi exceptați temporar de la utilizarea sistemului RO e-Factura pânã la 30 iunie 2025, în vederea adaptãrii la sistem. Aceștia vor avea posibilitatea de a opta pentru utilizarea sistemului înainte de această dată, devenind obligatoriu pentru toate aceste categorii începând cu 1 iulie 2025.
În cazul în care beneficiarii nu primesc facturile prin sistemul național RO e-Factura în termenul prevăzut, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii plătite la momentul livrării/prestării, aceștia vor putea notifica organele fiscale competente.
Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate vor avea obligația de a transmite facturile prin/în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura atunci când emit facturi în numele și în contul furnizorilor – persoane impozabile stabilite în România conform Codului fiscal, în situația în care furnizorul ar avea obligația de transmitere a facturilor prin sistem sau de raportare a acestora în sistem, și a organizãrii unui registru în care sã figureze aceste organe de executare silită.

  • Completări ale OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Se reglementează înscrierea, la cerere, pe bonul fiscal, a codului de identificare fiscală, în locul codului de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, așa cum este prevăzut în prezent. Codul de identificare fiscală este o informație absolut necesară pentru generarea formularelor electronice precompletate cu informații disponibile în bazele de date ale ANAF, lipsa acestor date fiind de natură să impieteze asupra procesului de transformare digitală a serviciilor publice din domeniul fiscal.
Totodată, se stabilește obligația tipăririi pe bonul fiscal a datei și orei emiterii bonului, a numãrului de identificare al bonului fiscal, precum și seria fiscalã a aparatului de marcat electronic fiscal și sub formã de cod QR, cu scopul de a facilita preluarea automatã de date de cãtre aplicații informatice, în vederea verificãrii de cãtre contribuabili, inclusiv de pe dispozitive mobile, a realitãții emiterii, cu un aparat de marcat fiscalizat, a bonurilor fiscale primite de la operatorii economici, mãsurã care contribuie la combaterea evaziunii fiscale.
De asemenea, în situația în care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã – ICI București, se constatã cã, din punct de vedere tehnic, nu este posibilã tipãrirea sub formã de cod QR a datei și orei emiterii bonului fiscal, a numãrul de identificare al bonului fiscal, precum și seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligația de a se conforma dispozițiilor legale în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare  a prezentei ordonanțe de urgențã.

  • Excluderea accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare

Se modificã și se completeazã Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitãþi fiscale, cu modificãrile și completãrile ulterioare, în sensul excluderii accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare, mãsurã care vine în sprijinul contribuabililor de bunã credințã, întrucât aceste taxe speciale sunt percepute direct sau indirect asupra consumului produselor accizabile și sunt plãtite de cãtre cumpãrãtor, iar plãtitorul de accize are obligația sã le declare și sã le plãteascã la bugetul de stat.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate