Noi mãsuri pentru digitalizarea administrației fiscale: Au fost aprobate procedurile pentru implementarea decontului precompletat e-TVA

Executivul a aprobat, în cadrul ședinței din 21 iunie, la propunerea Ministerului Finanțelor, o serie de acte normative, prin care s-au reglementat:

1.        Modul de implementare a decontului precompletat RO e-TVA și modul de guvernanțã raportat la atribuțiile autoritãților implicate în gestionarea acestuia.

2.        Extinderea utilizãrii sistemului de facturare electronicã și pentru tranzacțiile între afaceri și consumatorii finali (B2C), în mod opțional în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025.

3.        Prelungire pânã la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primã maxime de asigurare.

„Este o zi importantã pentru digitalizarea sistemului fiscal și pentru lupta noastrã cu evaziunea fiscalã, odatã cu introducerea normelor pentru e-TVA și extinderea ariei de acoperire a e-Factura. Decontul precompletat va conține date și informații privind operațiunile economice declarate de cãtre persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale ANAF. Vorbim despre un instrument digital integrator al datelor și informațiilor conținute în aceste sisteme informatice care sã contribuie la prevenirea completãrii eronate a decontului de TVA. Adoptarea unui astfel instrument a rezultat și din dialogul constant pe care l-am cu mediul de afaceri, care a solicitat explicitarea modului în care administrația fiscalã utilizeazã datele aflate la dispoziție. Cât despre introducerea obligativitãții e-Factura în regim B2C, ne va ajuta tot în aceastã privințã, pentru a avea o imagine cât mai exactã în decontul precompletat RO e-TVA”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

1.        Sistemul RO e-TVA se implementeazã cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și se transmite, pentru fiecare perioadã fiscalã de raportare, prin intermediul SPV, pânã la data de 20 inclusiv a fiecãrei luni urmãtoare încheierii perioadei fiscale.

Implementarea decontului precompletat și a modalitãții de valorificare a datelor și informațiilor din Sistemul informatic național RO e-TVA vizeazã:

–        reducerea decalajului fiscal în domeniul TVA rezultat din estimãrile macroeconomice realizate la nivel național și implicit asigurarea încadrãrii în țintele asumate de România prin jaloanele Planului Național de Redresare și Reziliențã;

–        creșterea gradului de conformare voluntarã care sã conducã la asigurarea încasãrii sumelor din TVA la bugetul de stat general consolidat;

–        reducerea impactului evaziunii fiscale rezultate din activitãțile economice ilicite desfãșurate de contribuabili, respectiv din modul de evidențiere și înregistrare a operațiunilor impozabile specifice TVA-ului;

–        consolidarea capacitãții instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscalã de colectare a impozitelor și taxelor prin implementarea unor proiecte de digitalizare.

Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de cãtre persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscalã (RO e-Factura, RO e-Sigiliu, RO e-Transport, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice, sistemul informatic integrat vamal).
Dupã primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor verifica datele și informațiile precompletate în concordanțã cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscalã. Indiferent de primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoana impozabilã are obligația de a transmite decontul de taxã pe valoarea adãugatã pânã la termenul prevãzut de lege.
În situația în care dupã depunerea decontului de taxã pe valoarea adãugatã sunt diferențe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA și valorile completate de cãtre contribuabili, ANAF notificã persoana impozabilã prin SPV.
Sunt considerate diferențe semnificative valorile care depãșesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotã procentualã și o valoare absolutã de minim 1.000 lei, rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxã pe valoarea adãugatã depus de persoana impozabilã, cu cele corespunzãtoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA.
Dupã identificarea diferențelor semnificative, se va transmite formularul electronic de notificare „Diferențe operațiuni impozabile RO e-TVA” în Spațiul privat virtual, iar contribuabilul are obligația transmiterii formularului electronic denumit „Notã justificativã privind diferențe RO e-TVA prin mijloacele electronice, ca rezultat al verificãrilor realizate asupra diferențelor comunicate”.
Suplimentar, prin același act normativ se reglementeazã faptul cã nefurnizarea sau furnizarea parțialã a informațiilor solicitate prin Nota justificativã privind diferențe RO e-TVA reprezintã indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoare adãugatã. În funcție de nivelul riscului fiscal al persoanei impozabile, stabilit pe baza analizei de risc, aceasta poate face obiectul inspecției fiscale sau controlului antifraudã.
Decontul precompletat RO e-TVA nu constituie titlu de creanțã în sensul Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile și completãrile ulterioare și nu genereazã obligații fiscale în sarcina persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

2.De la 1 ianuarie 2025, facturarea electronicã pentru relația între companii și consumatorii finali (B2C) este obligatorie

Tot astãzi, s-a aprobat actul normativ prin care se extinde utilizarea sistemului de facturare electronicã și pentru tranzacțiile între afaceri și consumatorii finali (B2C), în mod opțional în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025. În consecințã, toate persoanele impozabile care emit facturi cãtre consumatori vor trebui sã le raporteze în sistemul RO e-Factura.

Se aduc astfel completãri la OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și mãsuri fiscale în sensul excluderii accizelor din procedura de restructurare a obligațiilor bugetare.

Detalii pe larg AICI.

3.Prețul polițelor de asigurare obligatorie rãmâne plafonat pânã la 30 septembrie 2024

De asemenea, la propunerea MF, Guvernul a decis prelungirea cu trei luni, pânã la 30 septembrie 2024, a duratei de aplicare a tarifelor de primã maxime de asigurare RCA practicate de asigurãtori la data de 28 februarie 2023.

Tarifele de primã maxime au fost stabilite la nivelul propriilor tarife de primã care au fost practicate de cãtre fiecare asigurãtor RCA la data de 28 februarie 2023, care pot fi ajustate cu un procent de maximum 6,8% și sunt valabile pentru o perioadã de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a proiectului de act normativ. Totodatã, tarifele se aplicã în cazul contractelor RCA încheiate dupã data intrãrii în vigoare a propunerii de prelungire.

Detalii pe larg AICI.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate