Primăria comunei Vânători-Neamț angajează femeie de serviciu

0

Primăria Comunei Vânători-Neamț, cu sediul în comuna Vânători- Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 174, județul Neamț, organizează examen/concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de muncitor necalificat I (COR 911201 – femeie de serviciu) – Compartimentul Administrativ-Gospodăresc, Protecția Mediului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 septembrie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 septembrie 2019, ora 14.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Vânători-Neamț, cu sediul în comuna Vânători- Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 174, județul Neamț, tel. 0233/251001.

Sursa: ZiarTarguNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult