Staţiile de distribuţie a carburanţilor auto au fost verificate de ITM Neamţ (IMAGINI)

În perioada 15-22 iulie 2022, s-a desfăşurat Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto.

Obiectivele acţiunilor de control au fost :

 •   identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă  şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în  acest domeniu;
 •   diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea  de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă.
 •   creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul  verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă;
 •   eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.

Au fost verificaţi 34 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 59 de  măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 38 de sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în cuantum de 9.800 lei şi 34 de avertismente contravenţionale.

În  domeniul relaţiilor de muncă:

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 30 de măsuri de remediere  şi au fost aplicate un număr de 9 sancţiuni contravenţionale, din care 2 amenzi în cuantum de1.300 lei şi 7 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • nu era respectată obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • dosarele  personale ale salariaţilor erau incomplete;
 • nu era respectată obligaţia angajatorului de a informa utilizarea frecventă a muncii de noapte la inspectoratul teritorial de muncă;
 • nu era respectată prevederea legală referitoare la obligaţia de a elibera salariaţilor o adeverinţă la încetarea activităţii;
 • nu era respectată obligaţia de acordare a repaosului saptămânal de 48 de ore consecutive.

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Pentru deficienţele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 29 de  măsuri de remediere şi au fost aplicate 29 de sancţiuni contravenţionale din care 27 de avertismente contravenţionale şi 2 amenzi în cuantum  de 8.500 lei.

Deficienţele constatate în domeniul  sănătăţii şi securităţii în muncă au fost următoarele:

 • rastelul de depozitare a buteliilor pentru aragaz nu era conectat la instalaţia de împământare;
 • nu au fost puse la dispoziţia lucrătorilor fişele cu date de securitate;
 • nu era utilizat echipamentul individual de protecţie de către lucrători;
 • nu era organizată activitatea de acordare a măsurilor de prim ajutor;
 • nu era îngrădită şi semnalizată zona rezervoarelor cu carburanţi;
 • nu a fost  transmisă lista cu substanţe chimice periculoase  la inspectoratul teritorial de muncă;
 • nu era realizată o instruire corespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • nu era efectuat examenul medical periodic pentru lucrători.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate