Activităţi de verificare ale ITM Neamţ  în unităţile care utilizează cetăţeni străini

În perioada 09.02.2023-10.03.2023, s-a  desfăşurat Campania Naţională privind verificarea modului în care angajatorii români, agenţii de muncă temporară şi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă respectă prevederile legate referitoare la relaţiile de muncă şi la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României.

Obiectivele campaniei au fost următoarele:

 • identificarea angajatorilor care desfăşoară activităţi lucrative cu cetăţeni străini non UE;
 • identificarea agenţilor de muncă temporară care pun la dispoziţie cetăţeni străini non UE şi a utilizatorilor pentru care aceste persoane prestează activitate;
 • Identificarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă care prestează servicii de ocupare pe piaţa internă a unor cetăţeni străini non UE;
 • verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea, executarea, modificarea suspendarea si încetarea contractului individual de muncă, respectiv, în cazul agentului de muncă temporară, a contractului de muncă temporară, cu privire la cetaţenii străini non UE;
 • verificarea respectării prevederilor legale privind punerea la dispoziţie şi utilizarea salariaţilor temporari proveniţi din state non UE;
 • creşterea   gradului   de   conştientizare   a   entităţilor   controlate   privind   necesitatea respectării prevederilor legale privind munca străinilor.

În cadrul acestei acţiuni, în perioada 09.02.2023-10.03.2023, inspectorii de muncă au verificat un număr de 67 agenţi economici. La 11 agenţi economici, controalele au fost realizate împreună cu lucrători din cadrul Biroului pentru Imigrări al Judeţului Neamţ.

Pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România a fost aplicată o sancţiune contravenţională şi au fost dispuse trei măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Pentru alte abateri la prevederile legale din domeniul relaţiilor de muncă au fost aplicate 57 de  sancţiuni  contravenţionale  din care 10 amenzi în cuantum de 58.400 lei şi au fost dispuse măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

La un angajator au fost identificate două persoane (lucrători români) care prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Deficienţele constatate la angajatori

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii;
 • nu se respecta obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • transmiterea datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor nu a fost realizată în termenul legal;
 • nu era eliberată o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de salariat, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate;
 • nu era respectată  garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate