Activităţi de verificare ale ITM Neamţ pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă

Pe parcursul trimestrului IV 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ desfăşoară Acţiunea de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoşi la locul de muncă.

Obiectivele acestei acţiuni sunt:

– deţinerea de către toţi angajatorii a Fişelor cu date de securitate actualizate pentru toţi agenţii chimici periculoşi prezenţi la locurile de muncă şi punerea acestora la dispoziţia lucrătorilor;

– asigurarea purtării de către toţi lucrătorii expuşi la agenţi chimici periculoşi a echipamentelor individuale de protecţie adecvate;

– monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenţi chimici periculoşi;

– centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naţionale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Agenţii chimici periculoşi generează riscuri majore la adresa securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înţelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale,iar de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător. Evaluarea riscurilor constituie o obligaţie legală pentru toţi angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanţe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituţia, măsurile tehnice, măsurile organizatorice  şi, în final, protecţia individuală.

Acţiunea se va desfăşura la angajatori din toate domeniile de activitate, care deţin sau utilizează agenţi chimici periculoşi la locul de muncă, urmărindu-se în mod special întreprinderile mici şi mijlocii.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate