ANUNȚ cu privire la anularea procedurii de licitaṭie pentru atribuirea contractului de concesiune (Bicaz)

ANUNȚ cu privire la anularea procedurii de licitaṭie pentru atribuirea contractului de concesiune a bunului imobil-teren, în suprafaṭă de 100 m.p., situat în extravilan oraṣ Bicaz, pct. “Plutărie”, oraṣ Bicaz, jud. Neamṭ, N.C. 51575, aflat în domeniul privat al oraşului Bicaz

Oraşul Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail: [email protected], în conformitate cu art. 320 alin (1) Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, anunṭa anularea procedurii de licitaṭie pentru atribuirea contractului de concesiune a bunului imobil-teren, în suprafaṭă de 100 m.p., situat în extravilan oraṣ Bicaz, pct. “Plutărie”, oraṣ Bicaz, jud. Neamṭ, N.C. 51575, aflat în domeniul privat al oraşului Bicaz.

        Motivul anulării: în cadrul documentaṭiei de atribuire au fost constatate erori.

PRIMAR,                                                                                 COMPARTIMENT A.D.P.P.,

SĂLĂGEAN NICOLAE                                           NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate