Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Tarcău

  • Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului – Județul NEAMȚ, UAT TARCĂU
  • Sectoarele cadastrale cu numerele de la 0 până la 275 (întreaga unitate administrativ-teritorială TARCĂU)

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale cu numerele de la 0 până la 275, corespunzătoare întregii unități administrativ-teritoriale TARCĂU, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 09.05.2023

Data de sfârșit a afișării: 08.07.2023

Adresa locului afișării publice: sediul Primăriei comunei TARCĂU

Repere pentru identificarea locației: lângă postul de poliție TARCĂU

Cererile de rectificare a documentelor tehnice, în forma prevăzută de lege, însoțite de documentele justificative se pot formula în termen de 60 de zile de la data afişării și pot fi depuse la sediul primăriei Comunei TARCĂU, transmise prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată, conform prevederilor art. 48 alin.(2) din Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Alte indicații utile pentru cei interesați:

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi publicate, începând cu data de 09.05.2023, și pe pagina de internet a ANCPI (http://www.ancpi.ro/ ), precum și pe pagina de internet a Primăriei comunei Tarcău (https://tarcau.ro/ ).

Informații suplimentare se pot obține de la Primăria comunei Tarcău (tel. 0233 240 951) sau de la OCPI Neamț (tel. 0233 217 142).

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate