Atenție, cad poduri și punți în Piatra-Neamț! Primăria e ocupată cu certatul șoferilor care parchează pe iarbă verde

De peste un an de zile, publicația ziarpiatraneamt.ro a prezentat starea gravă de degradare în care se află podurile pietonale din Piatra-Neamț în special cele de pe albia Cuiejdiului.

Deoarece comunicarea cu primăria Piatra-Neamț a fost deficitară pe această temă, municipalitatea
amânând de fiecare dată răspunsurile concrete despre starea acestor poduri, am solicitat Instituției Prefectului să prezinte rezultatele verificărilor în teren, deoarece vorbim despre măsuri pentru siguranța cetățenilor, a vieților și bunurilor acestora.

Prin ordin de prefect s-a constituit o comisie în luna martie a acestui an, formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului — Judeţul Neamţ, ai Inspectoratului Judeţean în Construcţii Neamţ, ai Sistemului de
Gospodărire a Apelor Neamţ, ai Primăriei municipiului Piatra-Neamţ și ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava”, județul Neamţ.

Verificările în teren s-au făcut în perioada 10-15 martie și s-au identificat punțile și podurile pietonale din municipiu, în special cele amplasate peste Cuiejdi. În urma controalelor s-au impus măsuri cu caracter imediat, dar și măsuri de perspectivă. În momentul verificărilor făcute la podurile peste Cuiejdi, primăria avea la dispoziție 3 expertize tehnice.

Pod rutier strada Petru Rareş/Mihai Viteazu – pod din beton armat realizat în 1972, cu trei deschideri, ce traversează pârâul Cuiejdi pe deschiderea centrală și străzile Orhei și Dacia pe deschiderile marginale. Podul este amplasat pe strada Mihai Viteazu ce se suprapune cu traseul drumului național DN15C. Podul are câte 13 grinzi prefabricate pe deschiderile marginale și 7 grinzi pe cea centrală, iar instrastructura este alcătuită din culei si pile din beton armat.

Starea tehnică a podului este determinată de o expertiză tehnică din 2018 prin care s-a stabilit starea tehnică satisfăcătoare a podului, motiv pentru care podul nu asigură preluarea traficului aferent străzii Mihai Viteazu, care se suprapune cu DN15C, fiind necesare lucrări de reabilitare si reparaţii ale podului.
Valabilitatea expertizei tehnice, stabilită de către expertul tehnic este de 2 ani de la data elaborării, la data controlului din martie 2022 aceasta fiind expirată.

Pod strada Mihail Kogălniceanu – pod din beten armat realizat în anul 1988, cu o deschidere, ce traversează pârâul Cuiejdi pe zona pieței Mihail Kogălniceanu ce se suprapune cu traseul drumului național DN15. Podul are câte 11 fâșii cu goluri de cca 18m solidarizate cu o dală de suprabetonare iar instrastructura este alcătuită din culei și o pilă din beton armat.

Starea tehnică a podului este determinată de o expertiză tehnică tot din 2018. Prin expertiza tehnica s-a stabilit starea tehnică nesatisfăcătoare a podului și se stabilește faptul că pentru aducerea podului la starea tehnică necesară pentru desfășurarea traficului din piaţa Mihail Kogălniceanu în condiții de siguranţă, se impun lucrări de reabilitare și reparații. Valabilitatea expertizei tehnice, stabilită de către expertul tehnic, este de 2 ani de la data elaborării, rezultând faptul că, în prezent, expertiza tehnică este expirată.

Pod strada 9 Mai – pod din beton armat realizat în anul 1965, cu o deschidere, ce traversează pârâul Cuiejdi în zona pieţei centrale din municipiul Piatra-Neamţ, asigură continuitatea străzii 9 Mai care face parte din rețeaua stradală majoră a muncipiului. Podul este alcătuit din două arce cu calea sus, cu placa de conlucrare din beton armat.

Podul este înregistrat cu accident tehnic în exploatare produs în anul 2021, constând în prăbuşirea parțială a totuarului din aval, în urma căruia s-a întocmit o expertiză tehnică.

Prin expertiza tehnica s-a stabilit starea tehnică nesatisfăcătoare a podului și s-au propus măsuri de redistribuire a lățimii podului pentru circulaţia auto și cea pietonală pe pod, constând în închiderea trotuarului din aval, afectat de prăbuşire şi asigurarea desfăşurării traficului pe deschiderea centrală a podului.

Se declară faptul că podul este integrat în programul european de Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est – vest etapa b-dul 9 Mai – strada Dimitrie Leonida din Piatra-Neamţ, urmând să fie reabilitat în baza unei soluţii tehnice stabilite prin proiect tehnic.

Punte pietonală strada Erou Bucur – punte din beton armat realizată în anul 1976, cu o deschidere, ce traversează pârâul Cuiejdi pe zona străzii Erou Bucur din municipiul Piatra-Neamţ, asigură legătura dintre strada Nicu Albu și strada Dărmăneşti. Puntea este alcătuită din grinzi din beton armat, monolite, cu placă de conlucrare din beton armat. Prezintă degradări ale betoanelor din cauza infiltrațiilor, armături corodate.

Punte pietonală strada Dacia – punte din elemente metalice cu placă de conlucrare din beton armat, realizată în anul 1975, ce traversează pârâul Cuiejdi pe zona străzii Dacia din municipiul Piatra-Neamţ. Asigură legătura dintre strada Dacia şi strada Orhei. Placa de conlucrare din beton armat prezintă degradări ale betoanelor din cauza infiltrațiilor, armături corodate.

Punte pietonală strada Unic – punte din beton armat realizată în anul 1975, cu o deschidere, ce traversează pâraul Cuiejdi pe zona străzii Dacia din municipiul Piatra-Neamţ. Asigură legătura dintre strada Dacia şi strada Orhei. Puntea este alcătuită din grinzi din beton armat, monolite, cu placă de conlucrare din beton armat. Prezintă degradări ale betoanelor din cauza infiltrațiilor, armături corodate.

Punte pietonală Spital – punte din beton armat realizată în anul 1975, cu o deschidere, ce traversează pârâul Cuiejdi pe zona străzii Dacia din municipiul Piatra-Neamț, asigură legătura dintre strada Dacia şi strada Orhei. Puntea este alcătuită din grinzi din beton armat, monolite, cu placă de conlucrare din beton armat, prezintă degradări ale betoanelor din cauza infiltrațiilor, armături corodate.

Punte pietonală piaţa centrală – punte din beton armat realizată în anul 1975, cu o deschidere, ce traversează pârâul Cuiejdi pe zona pieței centrale din municipiul Piatra-Neamț. Puntea este alcătuită din grinzi din beton armat, monolite, cu placă de conlucrare din beton armat. Prezintă degradări ale betoanelor din cauza infiltrațiilor, armături corodate.

Concluzii:
Cele trei poduri amplasate pe albia pârâului Cuiejdi prezintă degradări la nivelul betoanelor în zona guritor de scurgere, a grinzilor liselor de parapet, a intradosului grinzilor şi plăcilor dintre grinzi, a betoanelor de la capetete tablierelor; armături corodate; lipsa sau nefuncţionarea sistemelor de evacuare a apelor de pe pod, eflorescențe şi infiltrații. Vizual nu s-au constatat degradări majore de tipul deplasărilor, tasărilor, prăbuşirilor la nivelul structurii de rezistență a podurilor.

Toate puntile pietonale verificate prezintă degradări ale betoanelor din cauza infiltrațiilor, betoane degradate în zona rosturilor, consolelor de trotuar, degradări cauzate de lipsa lucrărilor de întreţinere. Nu s-au vizualizat degradări majore la nivelul structurii de rezistenţă.

Având în vedere faptul că perioada de valabilitate a expertizelor tehnice elaborate pentru podurile menționate este depăşită, până în prezent nefiind elaborate documentaţii tehnice în vederea punerii în execuţie a soluțiilor tehnice stabilite, starea tehnică a podurilor verificate nu asigură condițiile de siguranţă şi confort pentru traficul aferent, durata normală de funcționare, definită conform reglementărilor tehnice este depăsită şi nu au fost executate de lucrări de întreţinere periodică, care să mențină condițiile de exploatare optime, se impun măsuri cu caracter imediat și măsuri de perspectivă, după cum urmează:

  1. Primăria municipiului Piatra-Neamț va solicita punctul de vedere al experților tehnici privind valabilitatea expertizelor tehnice, actualizarea constatărilor privind evaluarea stării tehnice a podurilor şi stabilirea măsurilor ce se impun pentru asigurarea exploatării obiectivelor în condiții de siguranță, până la începerea lucrărilor de intervenții stabilite prin expertizele tehnice.
  2. Se va solicita punctul de vedere al experţilor tehnici privind necesitatea restricţionării circulației auto şi pietonale în zona podurilor expertizate şi a punților pietonale, după caz.
  3. Se vor disponibiliza fonduri în vederea elaborării documentațiilor tehnice și în vederea execuţiei lucrărilor de intervenții dispuse prin expertizele tehnice.

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate