Brantner versus ADI Econeamț, despre procedura de atribuire a contractului de salubrizare în județul Neamț, în valoare de peste 295 milioane lei

Referitor la procedura de atribuire având ca obiect Delegarea prin Concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I Econeamț, din zona 1, județul Neamț, inițiată conform anunțului de concesionare publicat de ADI Econeamț în SEAP sub nr. PC1001810/28.11.2021, Brantner a formulat un comunicat de presă prin care precizează că dorește să aducă la cunoștința opiniei publice ce urmează să beneficieze pe raza Zonei 1 Neamț de serviciile noului operator de salubrizare „o serie de nereguli grave acceptate nelegal de comisia de evaluare în Procedură, sub aspectul evaluării ofertelor depuse și a conținutului ofertei tehnice și financiare a ofertantului declarat câștigător, Asocierea Clean Prest Activ SRL (lider de asociere) – Salubris SA (asociat).”

Având în vedere acuzațiile aduse, am solicitat un punct de vedere și de la ADI ECONEAMȚ. Atât comunicatul de presă Brantner, cât și declarația obținută de la conducerea ADI ECONEAMț pot fi citite mai jos:

Punct de vedere Bogdan Gavrilescu, director ADI ECONEAMȚ

„Nu mi-a parvenit niciun comunicat de la Brantner, dar ceea ce vreau să vă spun este că în acest moment suntem în procedură de licitație. A fost o plângere la CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) care s-a soluționat favorabil pentru noi, pentru ADI Econeamț. În momentul acesta este făcută plângere la Curtea de Apel Bacău. Luni dimineață au plecat întâmpinarea pentru plângerea de la Curtea de Apel și toate documentele după răspunsul de la CNSC.

Până în momentul în care vom primi răspunsul și de la Curtea de Apel, dați-mi voie să nu mă pronunț în niciun fel. Dacă instanța decide că am greșit, vom vedea care sunt greșelile pe care le-am făcut și dacă se pot corecta, nu cred că este ceva ce nu se poate corecta, le vom corecta. Dacă instanța ne va da câștig de cauză, așa cum a dat și CNSC, vom semna contractul și vom merge mai departe pentru închiderea SMID (Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor) în județul Neamț.

Colectarea pe Zona 1, inclusiv Piatra-Neamț, se va face de firma câștigătoare în urma acestei licitații. Costurile de colectare sunt publice pe site-ul CNSC și sunt prinse pe procedura de licitație. Ele sunt relativ aceleași.”

Comunicat de presă Brantner

Contract de salubrizare de 295.461.763,65 lei + TVA atribuit în județul Neamț în condiții îndoielnice

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Econeamț (ADI Econeamț) urmează a finaliza procedura de atribuire a unui contract de salubrizare pe 10 ani pentru Municipiul Piatra Neamț, Orașul Roznov și alte 25 de UAT, în valoare de 295.461.763.65 lei + TVA, către un operator cu o ofertă umflată ca preț și cu o dotare cu care nu poate face față.

ADI Econeamț a inițiat la 28.11.2021 procedura de atribuire privind Delegarea prin Concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale A.D.I Econeamț, din zona 1, județul Neamț prin care urmărea atribuirea pe 10 ani a unui contract privind colectarea și transportul deșeurilor din Municipiul Piatra Neamț și cele 25 de UAT parte din zona 1 a județului.

Deși la procedură au participat doi operatori, ADI Econeamț a ales să desemneze drept câștigător Asocierea Clean Prest Activ SRL (lider de asociere) – Salubris SA (asociat), ce a ofertat un preț de 295.461.763,65 lei + TVA, deși oferta acestuia nu îndeplinește condițiile stabilite chiar de ADI Econeamț, are tarife stabilite incorect și cu o dotare inaptă să permită colectarea deșeurilor din zona 1 a județului.

Elemente grave de neconformitate, privitoare la stabilirea tarifelor ce urmează a se aplica populației/firmelor, au fost ignorate de ADI Econeamț, scopul acesteia părând a fi atribuirea contractului cu orice preț acestui ofertant.

Câteva exemple a modului în care a înțeles să își conceapă tarifele ofertantul Clean Prest Activ SRL, cu acordul ADI Econeamț sunt lămuritoare:

 • În costurile cu salariile a inclus o componentă de 47,43% intitulată de acesta „impozite salariale de 47.43%” deși conform legii, din 2019, singurul impozit salarial rămase pe angajatori este CAM, de 2,5%. Prin asta, Clean Prest Activ SRL și-a umflat tarifele pe care populația va ajunge să le plătească, cu 45% pe partea de personal, fără ca ADI Econeamț să obiecteze.
 • Deși avea obligația să investească 295.461,76 lei/an în campanii de informare a populației privind reciclarea, Clean Prest Activ SRL a ofertat doar 150.000 lei/an, scăzându-și artificial valoarea ofertei cu 1.454.617,6 lei fără TVA, fără ca ADI Econeamț să obiecteze.
 • Pentru depozitarea a 4.833 tone de deșeuri colectate de la agenți economic, a prevăzut în ofertă un cost de doar 1.99 lei/tonă, deși legea prevede inclusiv o taxă de 80 lei/tonă pentru economia circulara, la care se adaugă costurile de depozitare. Diferența lipsă minim 78 lei/tonă (la care se adauga costul depozitarii) urmează a fi plătită de populație. În schimb, pentru ca lipseau costuri, cu titlu de exemplu arătăm faptul ca tarifele pentru colectarea deșeurilor reziduale de la agenții economici sunt formate din 77,92% costuri salariale! Toate aceste situații au fost acceptate ca fiind conforme de către comisia de evaluare.
 • Au repartizat in tarife costurile arbitrar si netinand cont de cantitatile generate pe fiecare activitate, astfel au impartit costurile generale in proportie de 65% către populația din mediul urban, 34,7% către populația din mediul rural si 0,3% catre agenții economici
 • au greșit adunarea sumelor reprezentând cheltuielilor cu piesele de schimb
 • la sacii de colectare deșeuri biodegradabile în rural au adunat pur și simplu o sumă arbitrară doar ca aveau nevoie de un tarif mai mare
 • foarte multe erori și omisiuni de calcul tolerate extrem de ușor de comisia de evaluare

Sub aspectul investițiilor ofertate exemple de nereguli realizate de Clean Prest Activ SRL, cu acordul ADI Econeamț, sunt:

 • pentru toată zona județului, a ofertat doar 19 gunoiere deși pentru a putea colecta toate deșeurile avea nevoie de minim 28 de bucăți.
 • Nu a ofertat un sistem complet de cântărire a pubelelor, pentru a putea factura utilizatorilor doar pentru colectarea cantității de gunoi aruncată. În zona 1 a județului sunt aproximativ 64.000 de pubele, fiecare trebuind cântărită, pentru ca deținătorul să plătească doar ridicarea cantității de deșeuri din pubela respectivă. Lipsa sistemelor necesare  (RFID tag)  face ca toată lumea să plătească tarif forfetar, atât cei care produc mult deșeu cât și cei care nu produc deloc.
 • Deși trebuie să spele toate cele 64.000 de pubele de 4 ori pe an, s-a prevăzut cu titlu de investiție un singur utilaj mobil de spălare pubele, care nu are cum să facă față. Mai mult decat atat, au prezentat in oferta un utilaj de spalare pentru care au prezentat specificații tehnice nereale. Furnizorul confirma ca descrierea tehnica depusa la oferta nu este cea pe care a pus-o la dispoziția Clean Prest Activ SRL.
 • S-a ofertat colectarea deșeurilor biodegradabile din mediul urban (UAT Piatra Neamț și Roznov) în 494 ore/an în 200 de zile. Adică într-o zi se va colecta doar timp de 2,47 ore, timp în care trebuie să se colecteze de la 7.661 gospodării + 352 puncte comune de colectare, întinse pe o suprafață de 171 km.

Având în vedere faptul că contractul vizează un sfert din județul Neamț, valoarea lui enormă precum și faptul că este obligația legală a ADI Econeamț, toate aceste probleme trebuiau verificate și sancționate de aceasta în procedura de atribuire a contractului. În realitate, niciuna din aceste probleme nu a fost măcar discutată cu Clean Prest Activ SRL, ADI Econeamț limitându-se să-i ceară acestuia lămuriri pe o greșeală de calcul de câțiva lei, ignorând faptul clar că acesta nici măcar mașinile necesare pentru ridicarea gunoiului nu le-a ofertat.

Deși în procedură a mai fost prezent un ofertant cu tarife stabilite corect, utilaje și personal mai mult decât suficiente, ADI Econeamț a decis să îl elimine pe acesta din procedură pentru nerespectarea unor formalități ce nu aveau niciun efect semnificativ.

Cu privire la toate deciziile ADI Econeamț legate de acest contract, există proces intentat în instanță, Curtea de Apel Bacău urmând a lămuri dacă operatorul inapt permis de ADI Econeamț va rămâne cu contractul sau ADI trebuie să refacă procedura pentru a se asigura că locuitorii județului vor avea parte de serviciu de salubrizare la standardele pe care chiar ADI Econeamț și le-a asumat.

La cerere, putem pune la dispozitia tuturor celor interesati documente care probeaza afirmatiile de mai sus.

Brantner Servicii Ecologice SRL

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate