Bursele de merit și cele sociale s-ar putea majora în anul școlar 2023-2024. Dispare bursa de performanță

Bursa socială ar putea crește cu 100 de lei, ajungând la 300 de lei, iar cea de merit crește până la 450 de lei de la 200 de lei cât este în prezent, potrivit draftului legilor Educației, în varianta Deca, relatează Edupedu.ro.

În varianta legilor Deca apare o modificare legată de stabilirea criteriilor pentru acordarea burselor, deși se va face tot prin ordin de ministru, implică încă o instituție: “Cuantumul minim al burselor și metodologia cadru de acordare a burselor sunt adoptate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (CNFÎP).

Bursa de performanță dispare în varianta actuală a Ligiei Deca. De menționat, anul acesta școlar 2022-2023 se încadrează la bursa de performanță aproape 10.000 de elevi. În prezent bursa de performanță se acordă elevilor care:

  • a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
  • b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
  • c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației;
  • d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

Bursa profesională se redenumește ca fiind bursă tehnologică și are aceeași valoare ca în prezent, 300 de lei pe lună. Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învăţământul tehnologic în condiţiile metodologiei cadru, în conformitate cu priorităţile ministerului Educaţiei, potrivit documentului.  

Bursele de excelență olimpică rămân la fel ca în proiectul legii lui Sorin Cîmpeanu: bursa de excelenţă olimpică I/internaţională – 1.000 lei/lună, bursa de excelenţă olimpică II/naţională – 700 lei/lună.

Condițiile de acordare a burselor de excelenţă olimpică se modifică pentru cei care iau bursă de excelență olimpică I, adică acei elevi care iau premiile I, II, III la olimpiade școlare internaționale. Mai exact, beneficiază de un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar și elevii din ultimul an de studii. În prezent această prevedere este valabilă doar pentru elevii care care iau bursă de excelență II, adică premiații primelor 3 locuri la olimpiade naționale.

“Prin excepţie de la prevederile alin (1), pentru anul școlar 2023/2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

a) bursă de merit – 450 lei/lună;

b) bursă socială – 300 lei/lună;

c) bursă tehnologică – 300 lei/lună;

d) bursa de excelenţă olimpică I/internaţională – 1.000 lei/lună;

e) bursa de excelenţă olimpică II/naţională – 700 lei/lună.    

Dreptul la bursă socială al elevilor proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform legii nr. 196 din 31 octombrie 2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agenţiile pentru plăţi și inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei.

Bursele sociale se acordă în baza unor condiţii privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei cadru prevăzuta la alin. (1). Verificarea veniturilor declarate de părinţii/tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învăţământ, se face prin solicitarea eliberării  unui document care să ateste situaţia veniturilor declarate către organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul.

(12) Bursele elevilor din învăţământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educaţiei, după cum urmează:

Bursele de merit pentru minimum 30% din elevii de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condiţiilor stabilite prin metodologia cadru;

Bursele sociale pentru toţi elevii care se încadrează în criteriile și condiţiile stabilite prin metodologia cadru;

Bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învăţământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condiţiile stabilite prin metodologia cadru;

Primesc burse de excelenţă olimpică I și II toti elevii care au obţinut disticţiile prevăzute în alineatul 11, a) și b), cu respectarea metodologiei cadru.

Elevii și părinţii sunt informaţi cu privire la criteriile, condiţiile și metodologia acordare a burselor cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative. 

(14) Elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

(15) Elevii străini din învăţământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale. 

(16) Bursele sociale sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

(17) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular/confesional, care sunt școlarizaţi fără taxe, beneficiază lunar de burse sociale și tehnologice. 

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate