Casa de Pensii Neamț, despre efectele creșterii salariului minim brut de la 1 octombrie

Conform dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr.900/2023, începând cu data de 1 octombrie 2023 salariul minim brut pe țară garantat în plată este de 3.300 lei.

În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecința, începând cu data de 1 octombrie 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.300 lei, contribuția de asigurări sociale datorată pentru acest venit fiind de 825 lei.

Potrivit dispozițiilor Legii nr.263/2010, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 3.300 lei se vor modifica din inițiativa casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului.

De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 3.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr.163/2020 începând cu data de 1 octombrie 2023.

Noua valoare de 3.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate în temeiul O.U.G. nr.163/2020 până la data de 1 octombrie 2023. 

Reamintim că O.U.G. nr.163/2020, reglementează posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, în care poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate. Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25 % .

Comunicat Casa de Pensii Neamț

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate