Casa de Pensii Neamț – în atenția beneficiarilor de pensie de urmaș

Având în vedere:

– Dispozițiile alin.2 al art.114 din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația copilului – beneficiar de pensie de urmaș, cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, aflat în continuare de studii, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 01 octombrie a anului în curs, dacă nu face dovada continuării studiilor.

– Modificările aduse calendarului de plată a drepturilor de pensie prin intermediul C.N. Poșta Romana S.A. (prin Actul Adițional nr.33/2018),

Precizăm următoarele:  

Copilul – beneficiar al unei pensii de urmaș, în vârstă de peste 16 ani, are obligația de a prezenta, până la data de 25 septembrie 2022, o adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2022-2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Întrucât anul universitar începe cu data de 1 octombrie 2022, studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2022 a dovezii continuării studiilor.

În consecință aceștia au obligația ca până la această dată să depună la sediul casei teritoriale de pensii o declarație pe proprie răspundere că își continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, cu prezentarea ulterioară, dar nu mai târziu de 20 octombrie 2022, a adeverinței din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2022-2023, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

Trebuie precizat că în cazul nedepunerii, până la data de 25 septembrie 2022, a adeverinței sau declarației pe proprie răspundere, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 va fi reținută de la plată.

Reamintim că, în cazul copilului beneficiar al unei pensii de urmaș care a împlinit vârsta de 16 ani, pentru ca pensia să nu fie suspendată de la plată,acesta trebuie să prezinte, în luna în care împlinește vârsta de 16 ani, adeverință eliberată de unitatea școlară care să ateste că în acel an școlar urmează cursurile unei forme de învățământ organizată potrivit legii. 

Declarația pe proprie răspundere, cât și dovada continuării studiilor (adeverința), însoţită de o copie a cărții de identitate a titularului și un cupon de pensie (în copie sau original), se depun la unul din cele două sedii ale Casei Judeţene de Pensii Neamț, din Piatra Neamţ sau Roman, sau poate fi transmisă prin poştă letrică, prin intermediul Companiei Națională Poșta Română sau firmă de curierat, la adresa din: Piatra Neamț, str.Calistrat Hogaș nr.24, jud.Neamț.

Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendate se face potrivit prevederilor art. 115, lit. c) a Legii nr.263/2010, şi anume de la data începerii anului şcolar, cu respectarea termenului general de prescripţie.

  

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate