Concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea celor cu afecțiuni oncologice

Legea nr. 24 din 15 februarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate a intrat în vigoare la jumătatea acestei luni, mai exact pe 16 aprilie.

Legea intrată în vigoare permite acordarea de concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediului este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de 85% din baza de calcul  pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, beneficiarilor, respectiv angajatorilor, după caz.

De asemenea, pe lângă concediu, se acordă și consiliere psihologică:

„Concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, precum și ședințele de evaluare psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.”

Aceste prevederi de mai sus au intrat deja în vigoare (la 2 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial).

Articolul 30^1 al legii va intra în vigoare la 1 an de la data publicării, respectiv pe 16 februarie 2023.

Articolul 30^1

(1) Beneficiază de concediu și indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist.

(2) Pacientul cu afecțiuni oncologice își poate exprima acordul prevăzut la alin. (1) numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament.

(3) Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient.

(4) În fiecare an în care primește concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o ședință de evaluare psihologică clinică și minimum cinci ședințe de consiliere psihologică clinică. De aceleași drepturi beneficiază și pacientul cu afecțiuni oncologice. În situația pacientului cu afecțiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, după caz.

(5) Ministerul Sănătății are obligația de a modifica protocolul oncologic pentru a include costurile necesare aferente în Programul național de oncologie.

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate