Concurs la Spitalul din Târgu-Neamț/ Se caută un bucătar și jumătate

Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț a scos la concurs două posturi vacante de bucătar, unul cu normă întreagă și unul cu jumătate de normă.

foto arhivă

Ca și condiție specifică, doritorii trebuie să fie aibă calificare în meseria de bucătar.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la serviciul RUONS până la data de 7 iulie, ora 15.00.

Sunt necesare următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată managerului spitalului, copia actului de identitate, declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, copiile documentelor studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, carnetul de muncă sau adeverința care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie, curriculum vitae, actele de stare civilă, copie după chitanța de plată a taxei de participare la concurs (50 lei).

După selecția dosarelor de concurs, candidații vor susține o probă scrisă (pe 18 iulie, ora 9.00), urmată de interviu (în data de 21 iulie, ora 9.00).

Informații suplimentare se pot obține la serviciul Resurse Umane (telefon 0233 790824, int 225 sau 252).

Anunt-bucatar

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate