Concurs pentru un post de FOCHIST, organizat de Primăria AGAPIA

Primăria Comunei Agapia, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune (cod cor 818207).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: minimum studii generale sau medii;
 • calificare/specializare: curs de calificare fochist, cu diplomă sau certificat de calificare profesională;
 • autorizare ISCIR pentru cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune, clasa C, valabilă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
 • aviz psihologic, cu mențiunea „apt pentru postul de fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune”;
 • atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate conform Legii nr. 333/2003 – constituie un avantaj în caz de egalitate de punctaj;
 • disponibilitate pentru program prelungit și prezență obligatorie în situații de urgență.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2022, ora 15.30; termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 31 octombrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Primăria Comunei Agapia, cu sediul în Agapia, str. Nicolae Iorga nr. 140, județul Neamț, telefon 0372.522.208; fax 0372.522.214; telefon mobil: 0757.102.326; e-mail: [email protected].

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate