Conferința de închidere a proiectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. POVEȘTI ROM-ANTICE” (FOTO)

Astăzi – marți, 21 noiembrie, a avut loc Conferința de închidere a proiectului „Promovarea culturii romilor prin artă contemporană. POVEȘTI ROM-ANTICE”, proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, APEL 7 – Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă.

Conferința de presă s-a desfășurat la sediul Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț, situat în B-dul Ștefan cel Mare, nr. 55, Târgu Neamț, începând cu ora 10.00.

Proiectul este implementat de către Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț, în parteneriat cu Ateneul Național din Iași și DAC Music Performance (Norvegia).

Obiectivul general al proiectului: Creșterea nivelului de conștientizare și valorificare a culturii rome prin acțiuni integratoare cu conținut cultural-artistic și profesional cu implicarea persoanelor de etnie romă din județul Neamț.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  •  Sporirea vizibilității identității culturale rome prin publicarea unei cercetări privind cultura romă, realizarea a 10 reprezentații teatrale pentru 400 de persoane și organizarea unui club de creație artistică pentru 75 de copii din jud. Neamț, pentru 12 luni;
  • Facilitarea accesului la cunoștințe și aptitudini cultural – artistice, printr-un program de consiliere vocațională pentru 70 de persoane de etnie romă, din care 35 vor beneficia de formare profesională și derularea 1 program de internship pentru 5 persoane rome, pentru 4 luni;
  • Îmbunătățirea strategiilor de recepție a culturii rome prin dezvoltarea unei platforme dedicate artei contemporane create de copiii de etnie romă și derularea unui schimb de experiență de incluziune culturală în Norvegia cu 15 persoane, pentru 18 luni.

Valoarea proiectului: 891.366,53 lei (180.150,47 Euro), din care 85% Grant SEE și 15% bugetul național.

Locația de implementare: România, jud. Neamț și Iași, respectiv Norvegia, Oslo.

Durata proiectului: 18 luni.

Principalele activități derulate în cadrul proiectului au fost următoarele:

  •  A.1 – Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului;
  •  A.2 –Îmbunătățirea referințelor culturale prin realizarea unei cercetări integrate privind formarea și evoluția etniei rome și transpunerea elementelor relevant ale acesteia într-o piesă de teatru
  •  A.3 – Creșterea incluziunii sociale prin inițiative dedicate copiilor, de tip club de creație artistic privind artele spectacolului și arta artizanală;
  •  A.4 – Organizarea de acțiuni de capacitare și de dobândire a cunoștințelor din sectoarele culturale și creative prin programe de formare profesională și instruire non-formală;
  •  A.5 – Dezvoltarea de inițiative de sensibilizare a publicului larg și de îmbunătățire a receptării culturii rome prin intermediul unei platforme virtuale și printr-un schimb de experiență și know – how.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro .

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate