Controale ITM Neamţ la angajatori din domeniul fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

În  perioada 09-12 aprilie 2024 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul “fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase” cod CAEN 1071, 1072, 1073.

Obiectivele acţiunilor de control au fost :

  • identificarea şi verificarea agenţilor economici care activeazã în domeniile: “fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase”, privind respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi  sănătăţii în muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au  efectuat 16 controale.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi  sănătăţii în muncă,  inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 14 sancţiuni contravenţionale din care 12 amenzi în cuantum de 30.100 lei şi 2 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 22 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

– angajatorul nu respecta obligaţia de a ţine la locul de muncã evidenţa orelor de muncã prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;

– nerespectarea obligaţiei angajatorului referitoare la acordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutive;

-angajatorul nu respecta repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii care este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus;

-angajatorul nu respecta obligaţia legală de a stabili salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru sectorul industrie alimentară;

– dosarele de personal erau incomplete;

– angajatorul nu respecta obligaţia de a elibera o adeverinţã de vechime pentru salariaţi la încetarea activitãţii;

– angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a primului ajutor;

– angajatorul nu a asigurat echipamente de muncã fãrã pericol pentru securitatea şi sãnãtatea lucrãtorilor;

– angajatorul nu a asigurat verificarea  instalaţiei electrice la termenul scadent;

– angajatorul nu a asigurat o instruire corespunzătoare în domeniul SSM pentru lucrători.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate