Control DSP la Spitalul din Târgu-Neamț. Deficiențe constatate și amenzi aplicate:

În perioada 16 mai- 16 iunie a.c., inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț au efectuat o acţiune tematică de control privind verificarea respectării conformităţii în spitalele municipale și orășenești din județ, respectiv Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz și Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu- Neamț și au verificat:

Potrivit unui comunicat de presă emis joi, 4 august de DSP Neamț, deficiențele constatate la Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț au fost următoarele:

Nu au fost îndeplinite o parte din obiectivele Programului de conformare al spitalului, cu termenul propus 2020, dintre care: lucrări recompartimentare în vederea amplasării de grupuri sanitare și cabine de duș în saloane în Pavilionul OG-NN-Medicală, proiectare și construire lift în Pavilion Cardiologie-Pediatrie, construirea unui rezervor pentru asigurarea rezervei de apă pentru consum.

Nu au fost remediate o parte din neconformitățile constatate la controlul igienico-sanitar efectuat de SCSP Neamț în anul 2021, cu termenul propus trim. 1 2022, respectiv: dotarea spălătoriei de la secția Boli Infecțioase cu uscător electric, repararea/înlocuirea butoanelor de panică de la secția Cardiologie.

Datorită structurii constructive a pavilioanelor există în unele secţii saloane cu un număr mare de paturi, nefiind respectate normele de amplasare a paturilor precum şi suprafaţa alocată fiecărui pat. Numărul de grupuri sanitare este insuficient.

Nu există grupuri sanitare cu dotări specifice și lifturi pentru accesul persoanelor cu nevoi speciale la etajele superioare.

În CPU o încăpere compartimentată este neconform, pentru operațiunile: igienizarea pacienților, gipsare, păstrare și igienizare/decontaminare ustensile pentru curățenie, depozitare temporară a deșeurilor medicale.

Nu există cameră pentru păstrarea decedaților în CPU timp de 2 ore.

Ușile de acces în cele 2 saloane ale Compartimentului ATI trebuie schimbate.

Este necesară igienizarea Sălii de tratamente și pansamente din cadrul Secției Chirurgie.

Secțiile Medicină Internă, Obstetrică-Ginecologie, Nou-Născuți își desfășoară activitatea în pavilionul central, clădire istorica, cu regim de patrimoniu național. În prezent a fost avizat Proiectul: Reabilitare pavilion central si dotare Spital Orășenesc „Sf. Dimitrie″ Tg.Neamț.

Combina frigorifică omologată de la UTS este defectă, fiind utilizate 2 frigidere omologate și un congelator de stocare plasmă neomologat.

În Secția Boli Infecțioase nu există uscător electric pentru uscarea lenjeriei. Nu există filtru vestiar pentru
personal.

Pereții holurilor din Pavilionul Central au porțiuni de tencuială căzută și există porțiuni de tavan cu infiltrații, datorită unor defecțiuni la instalația sanitară.

În Secția Medicină internă nu este respectată aria utilă minimă de mp/pat. Exista zone cu paviment discontinuu.

Grupurile sanitare prezintă infiltrații și pereți și tavane deteriorate, cu porțiuni de tencuială căzută.
În Secția OG este necesară înlocuirea tâmplăriei interioare din lemn și a pavimentului din parchet din unele saloane cu materiale lavabile.

Paturile destinate sectorului ATI postoperator Secția OG, menționate în structura avizată nu există fizic în
structura secțiilor.

Accesul în Secțiile Cardiologie și Pediatrie se face pe scări, nu există lift.

În Secția Cardiologie instalația de oxigen este subdimensionată, față capacitatea maximă a secției. Nu
funcționează butoanele de panică. Unele spații necesită igienizare -holurile de acces în saloane, înlocuire
paviment degradat. Grupurile sanitare pacienți prezintă infiltrații la nivelul tavanului, pereților. Instalația sanitară necesită lucrări de reparații/înlocuire. Instalația de icnălzire, într-un din grupurile sanitare, se află în stare avansată de degradare, necesitând înlocuire, pe tot tronsonul clădirii, pâna la sezonul rece.

În Laboratorul de analize medicale unele spații necesită reparații și igienizare.

În Spălătorie circuitul lenjeriei curate se intersectează cu cel al lenjeriei murdare. Nu există filtru-vestiar pentru personal. Spațiul este degradat, pavimentul este denivelat. Încăperile necesită lucrări de reabilitare și igienizare, refacere circuite, dotare cu mașini de spălat și uscătoare. La nivelul spalatoriei nu se asigură un microclimat corespunzător. Nu sunt sisteme conforme de ventilație.

Nu se respectă utilizarea echipamentului individual de protecție, specific locului de muncă, la blocul alimentar.

Nu există rezervă de apă potabilă pentru consum și rezervă de apă de incendiu.

Nu exista statie proprie de tratarea a apelor uzate.

Probe recoltate
În cadrul acțiunii tematice, la Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț au fost recoltate, prin sondaj, din secțiile și de la personalul secțiilor Chirurgie, Ortopedie, ATI, Infecțioase, O.G., Neonatologie, Cardiologie, Pediatrie, 24 teste de sanitație, aeromicrofloră și sterilități.

Probelor recoltate au fost conforme.

Infecții asociate asistenței medicale
În perioada ianuarie – mai 2022 Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț a înregistrat și declarat la Direcția de Sănătate Publică Neamț 15 infecţii asociate asistenței medicale (IAAM) în Secțiile Ortopedie, Chirurgie, Medicină Internă și Cardiologie– cu virusul SARS-CoV-2 și Clostridium difficile.

În perioada ianuarie – mai 2022 au fost recoltate 222 de probe de autocontrol pe spital, din care 12 neconforme.

Spitalul a întocmit Harta zonelor de risc și programe de curățenie și dezinfecție specifice zonelor cu risc.

Recomandări

Au fost făcute recomandări în vederea remedierii deficiențelor, din care:
• Realizarea obiectivelor propuse și rămase nerealizate din Planul de conformare.
• Luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice în vederea conformării la prevederile Ordinului M.S. nr.
914/2006 privind: asigurarea suprafeţei/pat, a normelor de amplasare a paturilor în saloane, a numărului
de grupuri sanitare pentru pacienţi şi personal pentru fiecare secţie.
• Respectarea circuitelor funcționale autorizate și avizate.
• Respectarea procedurilor, protocoalelor și a legislației sanitare în vigoare.
• Amenajarea structurii ATI din cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie ale spitalului, astfel încât să
corespundă structurii autorizate.
• Achiziționarea și montarea lifturilor la secțiile Pediatrie ,Cardiologie, AIS.
• Începerea lucrărilor de reabilitare și igienizare a Spălătoriei centrale existente astfel încât să se asigure
condiții de muncă corespunzătoare Ordinului M.S.1025/2000, privind funcționarea unei spălătorii în
unitațile sanitare cu paturi.
• Amenajarea și reorganizarea spațiilor din CPU astfel încât să fie respectate normele în vigoare pentru
funcționarea CPU- amenajarea de spații pentru igienizarea pacienților, a camerei de gipsare, cameră
pentru păstrarea ustensilelor pentru curățenie, depozit temporar pentru deșeuri medicale, cameră pentru
păstrarea decedaților.
• Reabilitarea Pavilionului central pentru buna funcționare a Secțiilor Medicină Internă, OG, Neonatologie.
• Efectuarea reparațiilor, curățeniei și igienizării în secțiile unde se impune. Înlocuirea instalației sanitare
defecte.
• Dotarea spălătoriei de la secția Boli Infecțioase cu uscător electric.
• Repararea/înlocuirea combinei frigorifice omologată de la UTS.
• Repararea/înlocuirea Butoanelor de panică de la secția Cardiologie.
• Utilizarea corectă a echipamentului de lucru, de către tot personalul angajat.
• Asigurarea rezervei de apă potabilă.

Sancțiuni

Pentru neconformitățile constatate la Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț au fost aplicate următoarele sancțiuni:

• O amendă contravențională asistentului medical dietetician de la Blocul alimentar, conform HG nr.
857/2011, art. 32, lit. k, în valoare de 2.000 lei;
• O amendă contravențională magazionierului Blocului Alimentar conform HG nr. 857/2011, art. 5, în
valoare de 1.000 lei.

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate