Cum se acordă la Piatra-Neamț sprijin financiar în cazul decesului unor categorii de persoane vulnerabile

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, acordă, în baza Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și HCL nr. 395/ 2019, sprijin financiar în cazul decesului unor categorii de persoane vulnerabile.

Ajutorul de înmormântare reprezintă o formă de sprijin material prin intermediul căreia se decontează o parte din cheltuielile suportate cu înmormântarea și se acordă prin dispoziție scrisă a primarului, în cazul decesului:

a) unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social;

b)persoanelor fără adăpost și/sau fără aparținători și/sau fără venituri;

c) înhumarea cadavrelor cu identitate necunoscută;

d) înhumarea persoanelor care au decedat pe raza municipiului Piatra-Neamț și nu există nicio persoană obligată care să dispună în legatură cu înmormantarea sau este într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația;

e) unei persoane în străinătate, care are domiciliul în Piatra-Neamț și a cărei familie nu dispune de resurse financiare suficiente pentru repatriere. Cuantumul maxim acordat pentru repatrierea unei persoane decedate în străinătate, care are domiciliul în Piatra-Neamț, este de 2.000 lei.

Dosarul pentru acordarea ajutorului de înmormântare se înregistrează la Registratura Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Piatra-Neamț, din str. Stefan cel Mare, nr.5 și trebuie să conțină documente, precum: certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului, acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator și facturi fiscale/ chitanțe, în original, privind cheltuielile cu înmormântarea. Mai multe informații despre acest beneficiu social gășiți accesând următorul link: https://bit.ly/ajutordeinmormantare.

În anul 2022 s-au acordat 14 ajutoare de înmormântare pentru beneficiari de ajutor social, persoane fără adăpost, fără venituri și/sau fără aparținători, în cuantum de 10.084 lei. De asemenea, prin Serviciul de Asistență Socială, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț s-au realizat procedurile de înhumare a cinci persoane decedate care nu aveau aparținători legali.

𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧̦𝗜𝗘: acesta este un beneficiu social și este diferit față de ajutorul de deces acordat de Casa Națională de Pensii Publice.

Sursa: DAS Piatra-Neamț

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate