Dacă îți place să ajuți oamenii aflați în situații limită, acum ai o șansă să devii salvator! (COMUNICAT ISU NEAMȚ)

Dacă îți place să ajuți oamenii aflați în situații limită, acum ai o șansă să devii salvator!

Alege o carieră în domeniul militar și alătură-te echipei noastre! Până pe 14 mai 2024, ISU Neamț recrutează candidaţi pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. Pentru sesiunea aprilie – iulie 2024 au fost scoase la concurs 300 de locuri (275 – subofiţer de pompieri şi protecţie civilă și 25 – subofițer administrativ).

Calendarul admiterii va fi următorul:

  • 24 aprilie – 14 mai 2024depunere cereri înscriere (on-line la adresa de e-mail [email protected], inclusiv sâmbăta și duminica)
  • 21 mai 2024 – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare și termenul până la care se va desfășura activitatea de evaluare psihologică
  • 25 – 31 mai 2024 – evaluarea performanțelor fizice
  • 15 iunie 2024 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor
  • 19 iunie – 12 iulie 2024 – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale)
  • 19 iulie 2024 – termen de afișare a rezultatelor finale pe site-ul unității de învățământ

Cererea-tip de înscriere și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail [email protected], în perioada 24 aprilie – 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

La primirea cererii-tip de înscriere, fiecărui candidat i se va atribui un cod unic de identificare folosit pe întreaga procedură de concurs.

Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne (https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ ), Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (https://www.igsu.ro/InformatiiPublice/Admitere ), al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești (https://www.scoaladepompieri.ro/admitere.htm ) sau al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ (https://ijsunt.ro/InformatiiPublice/ResurseUmane.htm#admitere ).

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații vor depune la structura de resurse umane a ISU Neamţ documentele solicitate până la data de 21 mai 2024.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul MAI, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.

Probele de concurs se susțin la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 25 – 31 mai 2024, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 15 iunie 2024.

Proba de evaluare a cunoștințelor constă în susținerea unui test grilă la disciplina matematică din programa M_tehnologic conform tematicii și bibliografiei aprobată pentru această sesiune de admitere.

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa [email protected] în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute și se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere la sediul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 19 iunie – 12 iulie 2024.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, până la data de 19 iulie 2024.

Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în str. Cuejdi, nr. 34, municipiul Piatra Neamţ, telefon 0233216816, 0233216815, int. 27126, 27007 sau 0748038509 sau accesând următorul link. https://ijsunt.ro/InformatiiPublice/ResurseUmane.htm#admitere

Compartimentul Informare și Relații Publice

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate