Dezbatere importantă pentru pietreni, la Primărie, despre ridicarea mașinilor parcate din oraș

Cei de la Primărie vor să dea unei firme serviciul de ridicare mașini din Piatra-Neamț, situație care se referă la orice mașină parcată oriunde în afara locurilor de parcare special amenajate, nu doar la mașinile care încurcă circulația. Despre acest regulament pus în dezbatere publică am scris mai multe aici – click.

COMUNICAT:

Primăria Municipiului Piatra-Neamț invită pe toţi cei interesaţi la dezbaterea publică privind  proiectul de act normativ: Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor staţionate pe domeniul public în alte locuri decât drumul public, a vehiculelor care ocupă abuziv sau blocheaza accesul în locurile de parcare amenajate pe domeniul public/privat al municipiului, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al  municipiului Piatra-Neamţ.

Evenimentul are loc în data de 31.08.2022, ora 14:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț,  str. Ștefan cel Mare nr.6-8.

Ținând cont de următoarele:

 Proiectele finanţate prin Obiectivul Specific 4.1. al POR 2014-2020, ce trebuie să răspundă unei/unor priorităţi definite în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă ce vor conţine un pachet de măsuri privind infrastructura şi mijloacele de transport/ operaţionale/ organizaţionale, care vor contribui la promovarea şi îmbunătăţirea transportului public de călători şi/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la încurajarea şi facilitatea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme;

În cauză există un interes public important constând în necesitatea asigurării funcționalității serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată, de reşedinţă și serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local la nivelul  municipiului Piatra-Neamț, aspect ce contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al cetăţenilor, administrarea eficientă a serviciilor publice este o necesitate la nivelul comunităţii locale;

Se impune stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a acestora şi implementarea unor politici adecvate în privinţa eficienţei gestiunii serviciilor publice.

Ordinea de zi a evenimentului:

  1.  Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea  reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului);
  2. Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului, experţi şi/sau  specialişti care au participat la elaborare);
  3. Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor  privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
  4. Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente).

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail: [email protected] sau direct la sediul instituţiei din Str. Ștefan cel Mare nr.6-8, camera 20 registratura generală de luni până joi orele 08:00 – 16:30, vineri 08:00 – 14:00; persoana de contact Florin Pașcu, telefon: 0233 218991 interior 144.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

• proict de hotărâre privind aprobarea actului normativ propus;

• textul complet al proiectului actului respectiv.

           Documentaţia poate fi consultată:

• pe pagina de internet a instituţiei, la linkul: www.primariapn.ro/dezbateri;

• la sediul instituţiei din Str. Ștefan cel Mare nr.6-8, camera 20 registratura generală de luni până joi orele 08:00 – 16:30, vineri 08:00 – 14:00 – proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la registratură/biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data de 31.08.2022:

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected];

• prin poştă, pe adresa Primăria municipiului Piatra-Neamt, str. Ștefan cel Mare nr.6-8;

• la sediul instituţiei, la registratura Primăriei municipiului Piatra-Neamt str. Ștefan cel Mare, nr.6-8, camera 20 registratura generală de luni până joi orele 08:00 – 16:30 și vineri 08:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor staţionate pe domeniul public în alte locuri decât drumul public, a vehiculelor care ocupă abuziv sau blocheaza accesul în locurile de parcare amenajate pe domeniul public/privat al municipiului, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al  municipiului Piatra-Neamţ.”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 0233 218991 interior 144, e-mail: [email protected], persoană de contact: Florin Pașcu.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamţ sau în alte locuri decât drumul public.
– detalii (format .pdf)
– proiect de hotărâre (format .pdf)
– referat de aprobare (format .pdf)
– regulament (format .pdf)

regulament_ridicare_auto_03_08_2022-1

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate