DISPOZIŢIE pentru modificarea Dispoziției președintelui Cosiliului Județean Neamț nr.220/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIE pentru modificarea Dispoziției președintelui Cosiliului Județean Neamț nr.220/2023 privind
convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară

Ion Asaftei, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art.178 alin.(1), ale art.179 alin.(2) lit.„a” și alin.(6) coroborate cu cele ale art.134 alin.(5), ale art.182 alin.(4) coroborate cu cele ale art.135 alin.(1), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUN:
Art.I: Se modifică alin.(1) al art.1 din Dispoziția președintelui Cosiliului Județean Neamț nr.220/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, urmând ca acesta să aibă conținutul:
„Art.1: (1) Se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, la data de 11 aprilie 2023, ora 14.00, în sala de ședințe „Ion Creangă”, având proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.”
Art.II: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei dispoziţii persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREŞEDINTE
Ion ASAFTEI

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate