Două accidente de muncă MORTALE în Neamț. Alte 18 evenimente sunt în curs de cercetare (OFICIAL ITM)

În perioada 01.08-31.08.2022, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2022, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.
A. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA AUGUST:
În luna august 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au fost realizate un număr de 207 acţiuni de control, din care 113 în domeniul relaţiilor de muncă şi 94 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 208 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
Un număr de 95 angajatori au fost sancţionaţi cu 122 de sancţiuni contravenţionale, din care 97 de avertismente contravenţionale şi 25 amenzi în cuantum de 238.800 lei.
A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ
În luna august 2022, au fost realizate un număr de 94 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 81 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
Un număr de 60 angajatori au fost sancţionaţi cu 68 de sancţiuni contravenţionale, din care 56 de avertismente contravenţionale şi 12 amenzi în cuantum de 57.000 lei.
Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:
La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 20 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la accidentele de circulaţie, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă şi căderea de la acelaşi nivel. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. Toate evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.
A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ
În luna august 2022, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 113 controale, au dispus 127 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 54 de sancţiuni contravenţionale, din care 13 amenzi în cuantum de 181.800 lei şi 41 de avertismente contravenţionale.
La 7 angajatori au fost identificate 9 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în forma scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.
Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: exploatare forestieră, construcţii, creşterea animalelor şi restaurant.
În luna august 2022, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 20 de contracte colective de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA AUGUST
I.Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană
În luna august 2022 au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 24 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.
II.Acţiunea nr. 12 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii- Acțiune de control în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Comerțului cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete – CAEN 46
Au fost verificaţi 10 angajatori, cu un număr total de 75 salariaţi. Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sancţionaţi contravenţional un număr de 9 angajatori cu 12 sancţiuni contravenţionale din care, o amendă în cuantum de 3000 lei şi cu 11 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 12 măsuri de remediere a neconformităţilor.
III. Acţiune locală în domeniul exploatării forestiere
În perioada 26.07.2022-05.08.2022 s-a desfăşurat Acţiunea de verificare a respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere precum şi de respectare a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
Obiectivele campaniei au fost:
 creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă;
 diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă.
 identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul exploatării forestiere.
Au fost verificaţi 22 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost aplicate un număr de 24 sanţiuni contravenţionale din care 10 amenzi în cuantum de 101.000 lei şi 14 avertismente contravenţionale.
La 4 angajatori au fost identificate 4 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.
Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele:

 • nu erau utilizate de către lucrători echipamentele individuale de protecţie (casca de protecţie, pantaloni antilanţ), acordate de angajatori;
 • lipsa trusei sanitare de acordare a primului ajutor la locul de muncă;
 • nu erau efectuate controalele medicale periodice ale lucrătorilor;
 • nu era realizate semnalizările de securitate şi sănătate în muncă în parchete şi platforme primare;
 • macaraua pentru ridicarea buştenilor nu avea aviz ISCIR.
  Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:
 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 • nu era prevăzută data plăţii salariului în cuprinsul contractului individual de muncă;
 • angajatorul nu a cuprins în contractul individual de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
 • dosarele de personal ale salariaţilor erau incomplete.

IV. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit
În data de 22 august 2022, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat în sistem on-line.Actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA AUGUST :
 Ordinul ANFP nr. 530 din 26 iulie 2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.855 din 12 august 2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 18 august 2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
 Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 18 august 2022 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 din 26 august 2022 pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 Ordonanţa Guvernului nr. 29 din 26 august 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116 din 26 august 2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art. 364^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117 din 26 august 2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999.

INFORMARE TRANSMISĂ DE ITM NEAMȚ

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate