Emisiune VIDEO – Discuții cu Eduard Minuț, consilier local PSD, pe tema proiectelor ce urmează să fie aprobate în Consiliul Local Piatra-Neamț

Ședința de consiliu local ce va avea loc mâine, 28 septembrie, la Piatra-Neamț prezintă multe probleme. Terenuri din zone centrale vândute de primărie, investiții cu sume amețitor de mari și multe ciudățenii care, se pare, se doresc a fi trecute prin consiliul local pe repede înainte.

Despre aceste proiecte am discutat cu Eduard Minuț, consilier local PSD Piatra-Neamț. Detalii în materialul video:

Anexă la Dispoziția Primarului nr. 2480 din 22.09.2023

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local

din data de 28.09.2023

  1. PROIECTE  DE HOTĂRÂRE:

            1.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.260 din 11.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;

                                      – iniţiator – Viceprimar Alin Ștefan Lehăduș

            2.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.270/26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamt, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                      – iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia

            3.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 288 din 21.12.2020 privind mandatarea consilierilor locali să reprezinte interesele municipiului Piatra Neamț în cadrul societăților comerciale la care municipiul este asociat sau actionar, cu modificările si completările ulterioare;

                                      – iniţiator – Viceprimar Marius Ioan Irimia

            4.HOTĂRÂRE privind stabilirea serviciilor publice și locurile în care contravenienții și persoanele condamnate vor presta activități de muncă în folosul comunității, pe raza municipiului Piatra Neamț;

                                      – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            5.HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2023;

                                      – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

6.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire Grădiniță Speranța – gard” din Piatra Neamț, cu finanțare de la bugetul local;

                                      – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            7.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Treceri de pietoni strada Cetatea Neamțului, municipiul Piatra Neamț, Județul Neamț” – trecere de pietoni  zona Parohiei Sfântul Dimitrie Basarabov, cartierul Dărmănești;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            8.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire 5 statui de lemn – reprezentând cele 5 personaje din basmul Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă”;

                                      – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            9.HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Desființare parțială și modernizare terasă Studio în Ștrandul Municipal” din Piatra Neamț;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            10.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat între municipiul Piatra Neamț și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            11.HOTĂRÂRE privind încheierea unui parteneriat cu Asociația Marea Mișcare, în vederea amplasării unui HUB cultural-educațional în municipiul Piatra Neamț;

                                      – iniţiator – Primar Andrei Carabelea

            12.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.147 din 30.05.2023 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Extinderea infrastructurii de piste de biclete”;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            13.HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de amplasare a modulelor comerciale și a aparatelor/dozatoarelor;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            14.HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 335/2013, cu modificările și completările ulterioare;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            15.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piatra Neamț;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            16.HOTĂRÂRE privind aprobarea unui schimb de locuințe ANL destinate tinerilor;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            17.HOTĂRÂRE pentru rectificarea anexei la H.C.L. nr. 53 din 27.04.2014 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unor mijloace fixe în vederea casării;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            18.HOTĂRÂRE privind majorarea valorilor de inventar a unor active fixe și înregistrarea în patrimoniul municipiului Piatra Neamţ – domeniul public a unor investiții;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            19.HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor bunuri imobile (spații) aparținând domeniului public al municipiului Piatra Neamț, situate în incinta Complexului Comercial Mall Forum Center din str. Cuejdi nr. 1B;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            20.HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie din România, a sălii mari de competiție din incinta Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, situată în str. Mihai Viteazu nr. 47, în perioada 27.10.2023 – 28.10.2023;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            21.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în b-dul Traian, nr. 17;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            22.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 3;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            23.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare şi vânzarea unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 8;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            24.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului minim de vânzare şi vânzarea prin licitaţie publică a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Constantin Matasă, nr. 11C;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            25.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului minim de vânzare şi vânzarea prin licitaţie publică a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Soarelui, f.n.;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            26.HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor la HCL nr.313 din 05.12.2005, HCL nr.378 din 23.11.2006, HCL nr.445 din 21.12.2006 și HCL nr.492 din 12.12.2007;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            27.HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune nr. 1641/359 din 22.01.2018, încheiat între municipiul Piatra Neamţ şi S.C. CMI Urban S.A., cu modificările și completările ulterioare ;

                                     – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            28.HOTĂRÂRE privind corectarea suprafețelor de teren aferente imobilelor aflate în administrarea unităților de învățământ de pe raza municipiului Piatra Neamț;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            29.HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării încheierii unui parteneriat între U.A.T. Municipiul Piatra Neamț și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în vederea implementării proiectului  ,,Regenerarea urbană a zonei Gara Veche– Amenajare parc liniar între Strada Plăieșului și strada Izvoare”;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            30.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului minim de vânzare şi vânzarea prin licitaţie publică a unui bun imobil – teren aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Siret, nr. 2;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            31.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului minim de vânzare şi vânzarea prin licitaţie publică a unui bun imobil – teren aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Gheorghe Asachi, nr. 1I;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            32.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului minim de vânzare şi vânzarea prin licitaţie publică a unui bun imobil – teren aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Cîrloman, nr. 26;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            33.HOTĂRÂRE privind înregistrarea în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unor bunuri terenuri, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            34.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.3 la HCL nr.103 din 27.04.2023, cu modificările și completările ulterioare;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            35.HOTĂRÂRE privind majorarea valorilor de inventar ale unor active fixe;

                                      – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            36.HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare și vânzarea unui bun imobil – teren cotă parte indiviză, aparținând domeniului privat al municipiului Piatra Neamț, situat în str. Nufărului nr.24, bl.A4;

                                     – iniţiator – Viceprimar Irimia Marius Ioan

            II.        Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate