Finalizare proiect „Dezvoltare economică și socială în orașul Târgu Neamț”

UAT ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” TÂRGU-NEAMȚ și ASOCIAȚIA „CĂSUȚA CU MIRACOLE” a implementat, în perioada 22.07.2020 – 30.12.2023, proiectul „Dezvoltare economică și socială în Orașul Târgu Neamț“, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Operațiunea – Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, contract nr. POCU/303/5/2/128943.

Bugetul total al proiectului a fost de 4,627,884.08 Lei, din care: Asistența financiară nerambursabilă este de 4,575,732.40 Lei (Buget UE:4,396,489.88 Lei + Buget de stat (BS):179,242.52 Lei) și contribuția proprie 52,151.68 Lei.
Durata proiectului: 30 luni.
Obiectivul general al proiectului: reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din Orașul Târgu-Neamț, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială și îmbunătățirea condițiilor de trai, în contextul mecanismului DLRC.
Obiectivele specifice ale proiectului:

 • dezvoltarea de servicii sociale și socio-medicale în cadrul comunității marginalizate din orașul Târgu-Neamț;
 • reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 40 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip “școala după scoală”;
 • participarea la programe de ucenicie pentru 14 persoane din comunitatea marginalizată;
 • Informarea, consilierea, orientarea și medierea pe piața muncii a 216 membri ai grupului țintă;
 • 180 membri ai grupului ținta formați profesional prin participarea la cursuri de calificare;
 • sprijinirea a 14 membri ai grupului țintă în vederea înființării unei noi afaceri și crearea a cel puțin 14 locuri de muncă în noile entități economice;
 • 2 Workshop-uri și Campanii de informare și constientizare care au ca scop implicarea comunității în problemele sociale locale;
 • 30 de luni de management de proiect.
  Grupul țintă al proiectului a fost format din 256 de persoane din comunitatea marginalizata, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, din care 5 persoane de etnie romă. Aceste persoane vor beneficia de servicii integrate astfel:
 • 216 persoane persoane participante la consiliere, orientare și mediere pe piata muncii;
 • 180 de persoane participante la cursuri de formare profesională – calificare;
 • 14 persoane participante la programul de ucenicie;
 • 14 persoane participante la cursul de inițiere competențe antreprenoriale, 14 persoane care vor obține micro-grant-uri în vederea înființării unei afaceri;
 • 40 de elevi participanți la programul de tip „afterschool”.

Rezultatele proiectului:

 • înființarea unui Serviciu social la nivelul comunității marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială – va funcționa în clădirea Școlii Condreni, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, Târgu Neamț;
 • înființarea unui Centru Comunitar Integrat în cadrul Asociației „Căsuța cu Miracole” care a desfășurat campanii de informare pe diferite teme;
 • reducerea fenomenului de abandon școlar pentru 40 de elevi din comunitatea marginalizată prin programul de tip „școală după școală – un număr de 40 de elevi au beneficiat de servicii educaționale, pachete de hrană, rechizite și subvenție (1.800,00 lei/an) ;
 • 14 persoane au participat la cursuri de formare profesională (bucătar), au absolvit 12 persoane;
 • 216 persoane au beneficiat de consiliere, orientare și mediere pe piața muncii ;
 • s-au desfășurat următoarele cursuri :
  ◦ Lucrător în alimentație – bucătar -28 persoane, (au absolvit 28);
  ◦ Frizer – 28 persoane (28);
  ◦ Patiser – 28 persoane (28);
  ◦ Baby sitter – 28 persoane (24);
  ◦ Agent de securitate – 28 persoane (26);
  ◦ Patiser și ajutor de bucătar – ediția a II-a – 46 de persoane (25);
  ◦ Curs antreprenoriat – 24 persoane (20).
 • 56 membri ai GT vor avea un loc de muncă în urma participării la intervențiile integrate din cadrul proiectului;
 • 24 persoane au participat la cursul de inițiere competențe antreprenoriale, din care 20
  absolvenți si 7 persoane care au obținut micro-grant-uri în vederea înființării unei afaceri cu contracte de subvenții semnate ;
 • s-a creat cel putin câte un loc de muncă în cadrul celor 7 firme nou înființate ;
 • au fost organizate 2 workshop-uri având ca teme „Măsuri active de combatere a discriminării și promovarea multiculturalismu-lui” și “Acțiuni de implicare activă în soluționarea problemelor sociale ale comunității”.
 • Conferința de finalizare a proiectului va avea loc în data de 21.12.2023, la sediul Școlii
  Gimnaziale „Ion Creangă” Târgu Neamț, începând cu ora 11:00.
  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman
  2014-2020.

  Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la:
  LIDER PROIECT: UAT ORAȘUL TÂRGU-NEAMŢ
  Oraş Târgu Neamţ, Str. Bdl. Ştefan cel Mare, nr. 62, judeţul Neamţ, cod poştal 615200, România
  Tel/Fax: 0233790245 / 0233790508; E-mail: [email protected]; Web: www.primariatarguneamt.ro
  Manager proiect: Micu Roxana, 0745269295
  PARTENER 1: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” TÂRGU-NEAMȚ
  Oraş Târgu Neamţ, Str. Mihail Sadoveanu,nr. 20, judeţul Neamţ, cod poştal 615200, România
  Tel/Fax: 0233791709 / 0233791709; E-mail: [email protected]; Web: www.scoalahumulesti.ro
  Director: Constantin Roșu, 0740891687
  PARTENER 2: ASOCIAȚIA „CĂSUȚA CU MIRACOLE”
  Oraş Târgu Neamţ, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 110, judeţul Neamţ, cod poştal 615200, România
  Tel/Fax: 0740607283; E-mail: [email protected]
  Președinte: Maria Talpalariu, 0740607283

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate