Ghidul e-Factura. Ce trebuie sã știe contribuabilii pentru a emite și prelua facturi electronice

În contextul implementãrii cu caracter obligatoriu a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024, pentru toate livrãrile de bunuri și prestãrile de servicii care au loc în România, realizate în relația business-to-business (B2B), MF și ANAF publicã un ghid pentru contribuabili care oferã informații esențiale pentru adoptarea și implementarea facturãrii electronice. Ghidul este disponibil AICI.

Standardizarea sistemului de facturare electronicã la nivel internațional are beneficii semnificative în ceea ce privește reducerea fraudei TVA la nivel național și are drept principal scop reducerea pierderilor asociate cu evaziunea fiscalã.

„Implementarea facturãrii electronice va contribui la sporirea transparenței, la monitorizarea precisã a tranzacțiilor și la raportarea în timp real cãtre autoritãțile fiscale. Acest instrument va consolida eforturile noastre de a proteja bugetul public și de a asigura o concurențã echitabilã între contribuabili. Facturarea electronicã oferã avantajul unei înregistrãri precise și verificabile a tranzacțiilor comerciale, simplificând procesele de verificare și audit. Astfel, ne asigurãm cã tranzacțiile respectã reglementãrile fiscale și nu sunt supuse manipulãrilor frauduloase. Prin impunerea facturãrii electronice, eliminãm riscul utilizãrii facturilor false sau duplicate, deoarece fiecare tranzacție este înregistratã în mod unic. În contextul implementãrii acestei mãsuri, sprijinul acordat contribuabililor este esențial, tocmai de aceea lansãm un ghid care sã rãspundã tuturor întrebãrilor pe care le-am primit în ultimul timp”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Implementarea E-factura

Procesul de implementare e-Factura va fi realizat în douã etape, astfel:

În prima etapã, în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacã sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația sã raporteze în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, pentru care existã obligația utilizãrii Ro e-Factura începând cu data de 01 iulie 2022.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România au obligația, începând cu 1 ianuarie 2024, sã raporteze în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura toate facturile emise în relația B2B pentru livrãri de bunuri și prestãri de servicii care au locul livrãrii sau prestãrii în România.

Urmãtoarele operațiuni sunt exceptate de la obligația utilizãrii sistemului național privind factura electronicã RO e-Factura:
– livrãrile de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de cãtre furnizor sau de altã persoanã în contul sãu;
– livrãrile de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de cãtre cumpãrãtorul care nu este stabilit în România sau de altã persoanã în contul sãu, cu excepția bunurilor transportate de cumpãrãtorul însuși și care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcațiunilor și a avioanelor de agrement sau a oricãrui altui mijloc de transport de uz privat;
– livrãrile intracomunitare de bunuri.

Facturarea electronicã nu se aplicã în situația prevãzutã de art. 6 din OUG nr. 120/2021, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Furnizorii, persoane impozabile stabilite în România, pentru operațiunile efectuate în relația B2B, persoane impozabile stabilite în România pentru operațiunile efectuate în relația cu instituții publice, altele decât cele efectuate în relația B2G, și persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, sunt obligați sã transmitã facturile emise cãtre destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Termenul-limitã pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrãrile de bunuri și prestãrile de servicii care au locul livrãrii sau prestãrii în România, în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura este de 5 zile lucrãtoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrãtoare de la data-limitã prevãzutã pentru emiterea facturii la art.319 alin.(16) din Codul fiscal.

Nerespectarea termenului limitã pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura constituie contravenție și se sancționeazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendã de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendã de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Prin excepție, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nerespectarea termenului limitã pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura nu se sancționeazã.

În a doua etapã, începând cu data de 01.07.2024, emitenții facturilor electronice au obligația de transmitere a acestora cãtre destinatari utilizând sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura.

Începând cu data de 1 iulie 2024, pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2), sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condițiile prevãzute de Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 120/2021. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptãrii de cãtre destinatar, cu excepția facturilor care îndeplinesc condițiile prevãzute de Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 120/2021, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Totodatã, primirea și înregistrarea de cãtre destinatari – persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fãrã a fi transmisã prin sistemul național privind factura electronicã RO e-Factura, constituie contravenție și se sancționeazã cu o amendã egalã cu cuantumul TVA înscris în facturã.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate