Guvernul vrea să combată sărăcia cu tichete electronice de 250 de lei la 2 luni pentru hrană

FOTO: Guvernul României

Guvernul a adoptat ieri, 9 mai, o ordonanță de urgență privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Prin acest act normativ s-au stabilit măsuri aplicabile de la 1 iunie până la data de 31 decembrie 2022 pentru protejarea unor categorii de populație vulnerabile.

Măsurile fac parte din pachetul ”Sprijin pentru România” și se adresează următoarelor persoane:

  • pensionarii ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei – sunt estimați peste 2,3 milioane de beneficiari;
  • persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei – sunt estimați peste 400.000 de beneficiari;
  • familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  • familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  • familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
  • persoanele fără adăpost.

Sprijinul material în sumă de 250 de lei va fi acordat o dată la două luni și are scopul să compenseze o parte din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic.

Se vor acorda tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare de bază și/sau pentru asigurarea de mese calde.

„Sunt patru tranșe care sunt avute în vedere. Aşa cum s-a precizat și la prezentarea programului „Sprijin pentru România”, sunt estimați, până când nu primim oficial listele de la Ministerul Muncii, 3 milioane de beneficiari, așa cum s-a prezentat. Distribuția va avea loc prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română.

Cardurile, respectiv tichetele sociale sunt emise de către unitățile emitente autorizate de către Ministerul Finanțelor Publice, se comunică aceste carduri către Poșta Română și apoi, prin intermediul poștașului sau poștașilor, ajung la beneficiarul final. Deci beneficiarul nu trebuie să facă nimic. Probabil, împreună cu talonul de pensie sau separat – aceasta deja este o discuție de amănunt în ceea ce privește distribuția – vor ajunge în posesia cardului. (…)

Așa cum am menționat, sunt 3 milioane de carduri care trebuie să ajungă la beneficiari, or aceasta se va asigura eșalonat pe perioada lunilor iunie și iulie, pe măsură ce cardurile se distribuie. Noi încărcăm cu anumită periodicitate respectivele carduri și s-a terminat tranșa 1. Tranșele 2, 3 și 4 depind de două instituții: Ministerul Muncii comunică listele beneficiarilor finali, iar noi, în baza acelor liste, facem viramentele de plată către unitățile emitente, iar unitățile emitente către beneficiarul final.”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Bugetul acestei măsuri pentru perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2022 se stabilește în suma de 3,1 miliarde lei cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și din fonduri europene nerambursabile, din cadrul Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială aferent perioadei de programare 2021-2027, precum și din cadrul Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate