Hogașul – singura școală UNESCO din Neamț

Comisia Națională a României pentru UNESCO este onorată să anunțe lista noilor unități de învățământ desemnațe membre ale reţelei Școlilor Asociate pentru UNESCO (ASPnet), ca urmare a evaluării realizate de Comitetul Naţional de Desemnare, conform Ordinului Ministrului Educației numărul 3133/14.02.2022.

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” este singura școală din județul Neamț inclusă în această rețea, statutul fiind valabil pentru o perioadă de trei ani. Proiectul Reţelei de Şcoli Asociate (ASPnet) a fost lansat în anul 1953 pentru diseminarea idealurilor UNESCO de pace şi toleranţă, cunoscut ca Şcolile Asociate pentru UNESCO (ASPnet). ASPnet reprezintă o reţea globală ce cuprinde peste 12000 de instituții și unităţi de învăţământ în 182 de ţări membre ale UNESCO.

Dosarul de candidatură depus de CNCH a respectat criteriile administrative de conformitate eliminatorii (dovada acreditării instituției sau a unității de învățământ, conform legislației în vigoare;  raportul de activitate pentru anul de învățământ 2022-2023; planul de activitate pentru anul școlar în curs 2023-2024 și următorii doi ani școlari, respectiv 2024-2025, 2025-2026), precum și criteriile de relevanță – respectarea priorităților globale; respectarea priorităților naționale; parteneriate care documentează colaborările la nivelul comunității locale; colaborări internaționale.

Misiunea membrilor ASPnet este promovarea valorilor și principiilor Constituției UNESCO. Domeniile de acțiune tematică ale ASPnet includ prioritățile globale ale UNESCO: cetățenia globală, cultura păcii și nonviolenței, dezvoltarea durabilă, educație interculturală și de promovare a patrimoniului cultural.

Principalele obiective ale rețelei ASPnet sunt:

  • prezintă publicului larg misiunea, programele și activitățile UNESCO;
  • contribuie la creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a obiectivelor și activităților UNESCO, în special la nivel local;
  • contribuie la punerea în aplicare a programelor Organizației UNESCO la nivel local și național, în coordonare cu Comisia Națională pentru UNESCO;
  • promovează zilele internaționale proclamate de UNESCO și ONU înscrise în calendarul ASPnet.

Domeniile de acțiune tematică stabilite ca priorități naționale sunt: educația pentru dezvoltare durabilă și schimbări climatice; educația pentru drepturile omului și libertăți fundamentale; educație prin și pentru cultură și artă, inclusiv educație pentru promovarea patrimoniului (natural, cultural material, cultural imaterial, documentar); educația pentru combaterea violenței, a consumului de substanțe interzise; încurajarea participării fetelor și a femeilor la programe pentru dezvoltare personală, programe care profesionalizează, în special în domeniul științelor și tehnologiilor (STEM), precum și în acțiuni care promovează cunoașterea în domeniile culturii și artelor.

Prin urmare, ca membru ale rețelei ASPnet, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” are și dreptul de a folosi titulatura “Școală Asociată pentru UNESCO”.

https://www.cnr-unesco.ro/ro/activitate/noi-membri-din-romania-in-reteaua-internationala-aspnet).

f1273_lista-membrilor-aspnet-2023

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate