În atenția proprietarilor de câini periculoși sau agresivi: Norme în vigoare și date statistice din Neamț

Săptămâna trecută, doi câini de luptă au atacat o femeie care se plimba cu câinele ei pe digul de la Lacul Morii din capitală, unde în urmă cu mai puțin de o lună o altă femeie a fost ucisă de câini fără stăpân. Potrivit Autorităţii pentru Supraveghere şi Protecţia Animalelor Bucureşti, câinii din rasa Cane Corso au ieșit din curtea proprietarului şi erau liberi pe câmpul de la Lacul Morii. Victima a reușit să scape după a sărit dincolo de dig, spre apă.

S-a redeschis un subiect sensibil: câinii periculoși sau agresivi cu stăpân care în anumite situații nu sunt supravegheați corespunzător. Este știut faptul că în România există un istoric al câinilor antrenați pentru luptă, la fel cum piața neagră a animalelor de rasă continuă să alimenteze în mod clandestin pui născuți din câini considerați periculoși sau agresivi, dar neînregistrați nicăieri, chiar dacă OUG 55/2002 cere imperativ acest lucru. În toate aceste situații, responsabilitatea este a proprietarului.

În sensul acestei ordonanțe de urgență, prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

  • categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;
  • categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Este important de reținut faptul că toți câinii periculoși din categoria I – câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor, indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizați. De asemenea,  se interzice importul sau comercializarea acestora.

Prin câini agresivi se înțelege:

  • orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
  • orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

Serviciile de evaluare și înregistrare a câinilor periculoși, a câinilor agresivi și a câinilor utilitari în Registrul de Evidență a Câinilor Periculoși, Agresivi și Utilitari sunt de competența specialiștilor asociațiilor/cluburilor din cadrul Asociației Chinologice Române, contracost.

Regulamentul Asociației Chinologice Române privind câinii periculoși sau agresivi poate fi citit aici – click.

NU intră în categoria câinilor agresivi:

  • orice câine care atacă sau mușcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;
  • orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecție și pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a mușcat o persoană.

În evidențele Inspectoratului de Poliție Județean Neamț sunt înregistrați:

Câini periculoși

  • Categoria I- 151
  • Categoria II – 641

Câini agresivi – 46

 Defalcat pe subunități situația câinilor periculoși și agresivi este următoarea:

Subunitate Numărul câinilor periculoși Numărul câinilor periculoși Numărul câinilor agresivi
  Categoria I Categoria II  
Piatra Neamț 2 60 1
Roman 3 166
Târgu-Neamț 20 23
Bicaz 5 3
Roznov 3 15
Secția 1 Borlești 32
Secția 2 Săvinești 8 80
Secția 3 Săbăoani 4 5 34
Secția 4 Târgu-Neamț 12 48 10
Secția 5 Gârcina 10 13 1
Secția 6 Ștefan cel Mare 27
Secția 7 Sagna 5 27
Secția 8 Români 6 39
Secția 9 Ion Creangă 6 22
Secția 10 Dulcești 25 20
Secția 12 Bicaz 1 23
Secția 13 Crăcăoani 20 19
Secția 14 Urecheni 21 19
TOTAL 151 641 46

La nivelul Biroului Protecția Animalelor – IPJ Neamț, în anul 2022, au fost aplicate un număr de 26 de sancțiuni contravenționale,  conform articolului 18 din O.U.G. 55 din 2002.

Totodată, în anul 2022, au fost întocmite 13 dosare penale, având ca obiect infracțiuni prevăzute la articolul 12, din O.U.G. 55 din 2002 (neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă atacul a avut loc), ne-a comunicat IPJ Neamț.

„Potrivit articolului 20 alineatul 1 din O.U.G. nr. 55 din 2002, constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii poliției sanitare veterinare și de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Personalul din cadrul U.A.T.–urilor, respectiv Poliția Locală, face parte din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și în consecință nu are competență pentru a constata contravențiile prevăzute de O.U.G. 55 din 2002.”, mai precizează IPJ Neamț.

Ordonanța poate fi citită integral aici – click, dar din cadrul ei amintim următoarele:

Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor periculoși sau agresivi au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, și să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm.

Proprietarii de câini periculoși au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberată de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile I sau II ale câinilor periculoși, precum și o declarație pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

b) efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) efectuarea sterilizării câinilor periculoși de categoria I

d) existența unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii periculoși, categoria I.

În cazul schimbării adresei imobilului, proprietarii de câini periculoși au obligația să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliției în a cărei rază se află noua adresă, documentele menționate mai sus.

Pierderea sau decesul unui câine periculos de categoria I, precum și înstrăinarea câinelui periculos de categoria II vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliției în a cărei rază se află imobilul de deținere al câinelui.

Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele periculoase de categoria I constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum și de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Tot infracțiune este și neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane.

În cazul câinilor agresivi, organele de poliție, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizează proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.

Facem un apel la deținerea responsabilă a câinilor și la respectarea legislației în vigoare.

regulament-caini-periculosi

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate