În DGASPC Neamț nu știe stânga ce face dreapta: Conducerea nu a binevoit să angajeze oameni la compartimentul de Audit

În cadrul structurii organizatorice a DGASPC Neamţ este constituit în subordinea directă a directorului general un Compartiment de Audit, la nivelul căruia sunt prevăzute două posturi cu normă întreagă de auditori, grad profesional superior, vacante.

Un control al Curții de Conturi efectuat pe perioada anului 2021, arată că acest compartimentul de audit din cadrul DGASPC Neamţ a fost înființat în anul 2010 cu un post de auditor, grad profesional superior, iar ulterior, în 2018, a fost modificat având în componenţă două posturi de auditor, grad profesional superior. În toată această perioadă, din iunie 2011 până în februarie 2022, manager ”veșnic” al DGASPC Neamț a fost Cristina Păvăluță.

De la înfiinţare şi până în prezent acest compartiment a fost şi este nefuncţional, în condiţiile inacțiunii conducerii entității în a demara proceduri de recrutare şi selecție pentru ocuparea celor două funcții publice vacante. Singurul anunț de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante de auditor este din aprilie 2016. Ulterior acestei date conducerea entității nu a mai efectuat alte demersuri în vederea ocupării celor două posturi vacante din cadrul compartimentului de audit. În toată această perioadă activitatea de audit public intern la nivelul entității a fost asigurată de către Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, ordonator principal de credite.”, precizează Curtea de Conturi.

Din analiza planificării multianuale a misiunilor de audit public intern pentru perioada 2016-2021 pentru aparatul propriu și centrele fără personalitate juridică din cadrul DGASPC Neamţ, auditorii publici externi au constatat că în această perioadă nu a fost planificată nicio misiune de audit privind administrarea patrimoniului, doar o misiune de audit privind activitatea de organizare și implementare a sistemului de control intern managerial și o misiune de audit privind activitatea de achiziţii publice.

Astfel, nu este respectată condiția impusă de legislaţia aplicabilă în vigoare cu privire la auditarea cel puțin odată la trei ani a proceselor, activităţilor, sistemelor, categoriilor de operaţiuni cu o importanţă şi rol deosebit în ceea ce privește realizarea scopului, obiectivelor, funcţiilor, atribuțiilor prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea.

Tinând cont de mărimea și complexitatea activității entității auditate, auditorii publici externi consideră că auditul public intern a funcționat în mod ineficient, activităţile de audit au fost insuficiente şi nu au acoperit domeniile semnificative, iar conducătorul entității nu a fost interesat să valorifice toate activitățile de audit intern în vederea diminuării riscurilor de control.”, mai spune Curtea de Conturi.

Întrebarea este… cui a folosit „inacțiunea” directorului general de a nu angaja auditori în DGASPC Neamț?

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate