Informare despre vârsta de pensionare a celor care au locuit la Grințieș și Săvinești, în situri contaminate

Informații privind modificarea și completarea art.65, alin.(5) din Legea nr. 263/2010

În Monitorul Oficial al României nr.744 din 25 iulie 2022 a fost publicată Legea nr. 258/2022 pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care prevede următoarele : ”Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării ţiţeiului în vederea producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv în localităţile Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum şi în localităţile Abrud, Avram Iancu, Baia de Arieş, Lupşa, Ocoliş, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba, Băiţa din judeţul Bihor, Bacău şi Oneşti din judeţul Bacău, Maieru, Rodna şi Şanţ din judeţul Bistriţa-Năsăud, Crizbav, Făgăraş, Feldioara, Hălchiu, Satu Nou şi Victoria din judeţul Braşov, Brăila, Tichileşti şi Chişcani din judeţul Brăila, Anina, Armeniş, Ciudanoviţa, Moldova Nouă, Oţelu Roşu şi Reşiţa din judeţul Caraş-Severin, Aghireşu, Câmpia Turzii, Căpuşu Mare, Dej, Iara şi Turda din judeţul Cluj, Năvodari din judeţul Constanţa, Baraolt din judeţul Covasna, Târgovişte şi Titu din judeţul Dâmboviţa, Işalniţa din judeţul Dolj, Galaţi din judeţul Galaţi, Brăneşti, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Ioneşti, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopşoru, Prigoria, Roşia de Amaradia, Rovinari, Turburea, Turceni şi Urdari din judeţul Gorj, Bălan, Borsec, Corbu, Jolotca, Sândominic şi Tulgheş din judeţul Harghita, Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certeju de Sus, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Răchitova, Şoimuş, Teliucu Inferior, Uricani, Vaţa de Jos, Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara, Ciulniţa şi Slobozia din judeţul Ialomiţa, Borşa din judeţul Maramureş, Grinţieş şi Săvineşti din judeţul Neamţ, Brazi şi Ploieşti din judeţul Prahova, Broşteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani şi Vatra Dornei din judeţul Suceava, Fârdea, Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş, Mina Altân Tepe şi Tulcea din judeţul Tulcea, Berbeşti şi Râmnicu Vâlcea din judeţul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul localităţii în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

Conform prevederilor art.54 alin.1 și 2 din H.G. nr.257/2011, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.65, alin.5 din lege pot solicita pensie anticipat parțială fără penalizare, cu cel mult 2 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută în Anexa nr.5 la lege, cu condiția îndeplinirii și a celorlalte condiții prevăzute de lege pentru înscrierea la această categorie de pensie, și anume să aibă realizat la momentul îndepliniri vârstei reduse stagiul complet de cotizare prevăzut de lege în Anexa 5 la lege sau să aibă un stagiu de cotiare realizat cu cel mult 8 ani peste stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

Reamintim că la stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipat parțiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art.49 alin.1 lit.a) – c) – (perioadele de pensie de invaliditate; perioadele în care s-au urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar și perioadele în care s-a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus).

Astfel, în vederea aplicării, începând cu data de 28.07.2022, a prevederilor art.65, alin.5 din Legea nr. 263/2010 așa cum a fost modificată prin Legea nr. 279/2020, ținând seama de sintagma nou introdusă, respectiv ”pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat”, s-a solicitat Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară identificarea unităților administrativ – teritoriale vizate, urmând ca acestea să fie comunicate în cel mai scurt timp.

Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 65, alin. (5) din lege, referitoare la perioada de locuire în zonele afectate de poluarea remanentă, se face prin adeverinţă-tip eliberată de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor competent, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 5 din H.G. nr.257/2011.

Cererea pentru obţinerea adeverinţei se depune la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, în funcţie de domiciliul actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu informaţii referitoare la data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, CNP, domiciliul actual/domiciliile anterioare, precum şi motivul solicitării.

Reamintim că localitatea Săvinești din județul Neamț a fost introdusă prin aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României nr.1187 din 7 decembrie 2020,  a Legii nr. 279/2020 pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Biroul CRPI CJP Neamț

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate