ITM Neamţ  a verificat angajatorii din centrele comerciale

În  perioada 11-15  martie 2024, s-a  desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncã, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sãnãtate în muncã de cãtre angajatorii care desfãșoarã activitatea în centre comerciale (supermarket, hipermarket) în domeniul „Comerț cu amãnuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor” – cod CAEN 47.

Obiectivele acțiunilor de control au fost :

  • Identificarea și verificarea agenților economici care activeazã în centre comerciale (supermarket, hipermarket) în domeniul „Comerț cu amãnuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”, privind respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
  • creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și  sănătății în muncă.

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au verificat un număr de 41 agenţi economici.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

– nerespectarea obligației angajatorului referitoare la acordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutive;

– nerespectarea  obligației angajatorului de a ţine la locul de muncă, evidenţa reală a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;

– nerespectarea obligației angajatorului de a stabili prin contractul individual de muncă un spor la salariu, pentru situațiile în care repausul săptămânal este acordat şi în alte zile decât sâmbăta și duminica;

-angajatorul nu a făcut dovada plății drepturilor salariale către toți salariații îndreptățiți;

– angajatorul nu respecta dispozițiile legale  potrivit cărora durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore;

-dosarele de personal erau incomplete;

-angajatorul nu respecta repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii care este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus;

– angajatorul nu respecta dispozițiile legale referitoare la îndeplinirea obligației de a elibera o adeverință de vechime și a unui extras de Revisal salariatului care a încetat activitatea;

– angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a primului ajutor (nu era asigurată dotarea locurilor de muncă cu truse sanitare, nu au fost desemnați lucrãtorii care asigurã mãsuri de prim ajutor);

– angajatorul nu a facut dovada efectuării controlului medical periodic de către medicul de medicina muncii la termenul scadent;

– angajatorul nu a organizat activitatea de prevenire și protecție la nivelul  unitãții;

– angajatorul nu asigura echipamente de muncã fãrã pericol pentru securitatea și sãnãtatea lucrãtorilor.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniile relațiilor de muncă și securității și  sănătății în muncă,  inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 25 sancţiuni contravenţionale din care 20 amenzi în cuantum de 52.100 lei şi 5 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 56 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate