ITM Neamț, campanie de control la centrele rezidenţiale de servicii sociale

În perioada 27.10-15.12.2023, s-a desfăşurat Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la centrele rezidenţiale de servicii sociale care desfășoară următoarele activităţi:

 • Centre rezidenţiale medico-sociale – cod CAEN 8710 CRMS-I;
 • Centre rezidenţiale de îngrijiri paliative – cod CAEN 8710 CRMS -II;
 • Cămine pentru persoane vârstnice – cod CAEN 8730 CR-V-I;
 • Centre de tip respiro/Centre de criză – cod CAEN 8730 CR-V-II.
 • Locuinţe protejate – cod CAEN 8730 CR-V-III;
 • Centre de îngrijire şi asistenţă – cod CAEN 8790 CR-D-I;
 • Centre de abilitare şi reabilitare – cod CAEN 8790 CR-D-II;
 • Centre pentru viaţă independentă – cod CAEN 8790 CR-D-IV.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea și sănătatea în muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale;
 • eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă și securităţii şi sănătăţii în muncă;

Au fost verificaţi 24 angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost aplicate un număr de 23 sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în cuantum de 29.800 lei şi 18 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • primirea la muncă a unei  persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii;
 • angajatorul nu respecta dispozițiile legale referitoare la acordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutive;
 • angajatorul nu respecta dispozițiile legale referitoare la acordarea repausului de 24 de ore după un program de 12 ore lucrate;
 • angajatorul nu respecta obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;
 • angajatorul nu a precizat în contractele individuale de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
 • angajatorul nu a instruit corespunzător lucrătorii din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • angajatorul nu a prezentat buletine de verificare  pentru instalația electrică;
 • angajatorul nu a asigurat controlul medical periodic al lucrătorilor;
 • angajatorul nu a asigurat măsurile necesare pentru  acordarea primului ajutor.

Comunicat ITM Neamț

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate