ITM Neamț, controale la activitățile desfășurate de zilieri

În perioada 19.09 –22.09.2022, s-a desfăşurat Campania naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivele campaniei au fost:

 • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi  luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor  legale şi determinarea acestora să respecte prevederile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
 • Creşterea gradului de conştientizare al  beneficiarilor şi zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional  în domeniile  stabilite de legiuitor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, prevăzute de Legea nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative, care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate a prevederilor Legii nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
 • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor legale care se impun pentru respectarea prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;
 • Determinarea  beneficiarilor de a respecta obligaţia de a infiinţa,  completa registrul electronic de evidenţă a zilierilor  şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

În cadrul acestei campanii, în perioada 19.09–22.09.2022, au fost  realizate 38 de controale.

La doi angajatori din domeniul de activitate restaurante au fost identificate două persoane care prestau muncă fără a  avea încheiate contracte  individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii.

Cu ocazia controalelor au fost dispuse 28 de măsuri de remediere şi au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în cuantum de 44.800 lei şi 13 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 • nu erau respectate dispoziţiile legale privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară;
 • nu era respectată obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • lipsa acordului de plată săptămânală încheiat între beneficiar şi zilier;
 • nu a fost respectată remuneraţia minimă din sectorul agricol pentru zilieri;
 • nu a fost respectată remuneraţia minimă pentru zilieri pentru un timp de lucru mai mic de 8 ore/zi.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate