ITM Neamţ sărbătoreşte  Ziua Inspecţiei Muncii – 11 iulie

Ziua Inspecţiei Muncii, 11 iulie, a fost instituită prin Legea nr. 337 din 2018 privind statutul inspectorului de muncă.

„Inspectoratele teritoriale de muncă, sunt unităţi cu personalitate juridică, organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti şi funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii, care este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin care se exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniile sale de competenţă. Prin structurile sale centrale şi teritoriale (inspectoratele teritoriale de muncă), Inspecţia Muncii exercită controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă în unitaţile din sectorul public, privat, mixt la autoritaţile administraţiei publice locale şi centrale, la persoanele fizice şi juridice şi la organismele neguvernamentale, precum şi la alte categorii de angajatori.

Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă au ca principal scop urmărirea îndeplinirii de către angajatori a obligaţiilor legale în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.

Inspecţia Muncii acţionează potrivit statutului propriu în baza prevederilor art.41 din Constituţia României, republicată, a prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comert şi a Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură.

Misiunea inspectoratelor teritoriale de muncă este axată pesupravegherea îndeplinirii dispoziţiilor legale referitoare la relaţiile individuale şi colective de muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă, la supravegherea pieţei produselor şi la protecţia angajaţilor care lucrează în condiţii deosebite în exercitarea profesiilor lor, prin acţiuni (inspecţii) desfăşurate de personal înalt calificat, care să asigure pe o piaţă a muncii bine definită respectarea conceptului de flexisecuritate, respectarea principiilor fundamentale privind serviciile publice (respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor, transparenţa şi responsabilitatea publică) şi realizarea obiectivelor strategice ale instituţiei.

Inspecţia Muncii din România şi inspectoratele teritoriale de muncă au acelaşi mandat cu cel al instituţiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene, motiv pentru care în strategia şi programul anual de acţiuni sunt incluse priorităţile şi obiectivele identificate la nivel naţional pe baza politicii Uniunii Europene privind ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale şi incluziunea. De asemenea, în activitatea lor curentă, acestea organizează campanii de control şi de conştientizare pe teme de interes identificate la nivelul Uniunii Europene, utilizând în acest scop metode de inspecţie şi instrumente de formare a inspectorilor de muncă, similare celor folosite de organismele de inspecţie a muncii din statele membre ale Uniunii Europene, aliniindu-se astfel iniţiativelor organismelor europene în domeniu.

Ca o alternativă la activitatea de control, inspectoratele teritoriale de muncă sunt preocupate în permanenţă de informarea şi conştientizarea atât a angajatorilor cât şi a angajaţilor cu privire la importanţa cunoaşterii şi respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă. Lunar sunt  discutate în Consiliul Consultativ Tripartit actele normative de interes pentru activitatea organizațiilor patronale, agenților economici și organizațiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial. Pentru o bună diseminare  a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă participă lună de lună la şedinţele comitetelor de securitate şi sănătate în muncă organizate la nivelul angajatorilor.

Avem o permanentă şi foarte bună colaborare cu  autorităţile şi instituţiile din judeţul Neamţ, în mod deosebit cu Instituţia Prefectului, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul  de Jandarmi Judeţean, Direcția Sanitar Veterinară, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Judeţeană de Pensii şi cu alte instituţii şi autorităţi pentru verificarea respectării normelor legale în vigoare. Mulţumim pe această cale autorităţilor şi instituţiilor din judeţul Neamţ pentru buna colaborare în desfăşurarea acţiunilor comune.

Cu ocazia împlinirii a 23 de ani de la înființarea Inspecției Muncii prin Legea nr. 108 din 1999, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamt a organizat la sediul din Piatra Neamt, o masă rotundă la care au participat: reprezentanţi ai angajatorilor şi salariaţilor, ai patronatelor şi sindicatelor şi ai serviciilor externe de prevenire şi protecţie din judeţul Neamţ, preocupați de implementarea legislaţiei armonizate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special în întreprinderile mici şi mijlocii şi de combaterea fenomenului muncii nedeclarate sau subdeclarate. Cu acest prilej au fost distribuite materiale informative (pliante, broşuri,cd-uri) destinate lucrătorilor şi angajatorilor.

Suntem conștienți că trebuie să ne adaptăm din mers și să ținem pasul cu toate provocările unei piețe a muncii într-o continua schimbare, să menţinem în continuare un nivel înalt de încredere în rândul angajatorilor şi angajaţilor şi să răspundem prompt şi cu profesionalism solicitărilor cetăţenilor”. 

Inspector şef I.T.M. Neamţ

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate