”Lecția” 2 pentru spitalul din Piatra-Neamț – Identificarea personalului

Într-o lume normală, ar părea inacceptabil ca jurnaliștii să ofere lecții unui spital. Cu toate acestea, lumea în care trăim nu poate fi definită ca „normală”, iar Spitalul din Piatra-Neamț se confruntă cu multe probleme serioase.

Conducerea acestei unități medicale pare să aibă dificultăți în rezolvarea acestor probleme. Astfel, grupul nostru de presă, având și un departament de PR, se simte obligat să vină în ajutor. Așteptăm ca aceste observații să fie luate în considerare, nu doar de conducerea spitalului, ci și de Consiliul de Administrație al spitalului și de către cei din Consiliul Județean Neamț, care au puterea de a lua decizii în ceea ce privește acest spital pentru că aceste observații sunt făcute în urma consultarii cu specialiști în administrarea spitalelor din România și din SUA.

Astăzi vorbim despre identificarea categoriilor de personal din spital.

În spitalul din Piatra-Neamț de multe ori nu știi cu cine stai de vorbă. Deși mulți au ecusoane, bunul simț românesc împiedică pacienții sau aparținătorii să se uite atent ca să citească ecusonul, plus că starea de tensiune sau afecțiunile celor care ajung la spital cu probleme este posibil să nu le permită să citească acel ecuson.

Din acest motiv este necesar ca fiecare categorie de personal să aibă constumație de o anumită culoare pentru ca pacientul sau aparținătorul să știe cu cine vorbește. Este posibil ca de multe ori un aparținător sau pacient să vorbească cu un asistent sau îngrijitor, crezând că este medic, și să fie foarte dezamăgit de răspunsurile primite, de implicare și poate chiar să se sperie crezând că actul medical este de slabă calitate.

În concluzie, pentru îmbunătățirea actului medical, pentru îmbunătățirea percepției despre actul medical, pentru îmbunătățirea comunicării, pentru fluidizarea comunicării, pentru îmbunătățirea satisfacției pacienților și a aparținătorilor, ar trebui să se introducă coduri de culoare pentru uniformele categoriilor de personal din spital și aceste coduri de culoare să fie specificate prin afișe puse în zonele de intrare în spital.

Culorile utilizate pentru uniformele personalului dintr-un spital pot varia în funcție de politicile și regulamentele fiecărui spital sau instituție medicală, dar există câteva standarde generale care sunt adesea urmate. Culoarea tradițională pentru uniformele medicilor este albul. Asistentele și personalul de îngrijire medicală pot purta uniforme albastru deschis, iar brancardierii, îngrijitorii etc. ar putea avea uniforme de culoare verde pal. Personalul de serviciu, inclusiv cel din departamentele de curățenie sau de întreținere, poate purta uniforme în culori diferite, cum ar fi gri sau alte culori închise.

Acum că am terminat cu partea narativă a ”lecției”, să trecem la partea a doua și să oferim motivarea și necesitatea în format profesionist.

Atunci când personalul dintr-un spital nu are uniforme cu culori specifice pentru fiecare categorie de personal, apar o serie de probleme și confuzii care pot afecta negativ atât pacienții, cât și personalul medical. Iată ce se poate întâmpla și de ce este nevoie de implementarea unor coduri de culoare pentru vestimentație:

 1. Confuzie și Neînțelegere: Pacienții și aparținătorii pot avea dificultăți în identificarea categoriilor de personal în absența uniformelor cu culori specifice. Acest lucru poate duce la confuzie și la interacțiuni ineficiente sau nesatisfăcătoare. De exemplu, un pacient ar putea crede că discută cu un medic, dar în realitate vorbește cu un asistent sau cu un membru al personalului de întreținere.
 2. Percepția Actului Medical: Pacienții ar putea face judecăți greșite despre calitatea actului medical pe baza interacțiunilor cu personalul, dacă nu pot distinge între diferitele categorii de angajați. Această percepție negativă poate afecta încrederea în sistemul medical și nivelul de satisfacție a pacienților.
 3. Comunicare Ineficientă: Uniformele cu culori specifice facilitează identificarea și comunicarea între diferitele categorii de personal. Atunci când pacienții și personalul medical pot recunoaște rapid cine este cine, comunicarea devine mai eficientă și mai fluentă.
 4. Satisfacția Pacienților: Uniformele cu coduri de culoare pot contribui la îmbunătățirea satisfacției pacienților. Atunci când pacienții se simt bine informați și pot comunica eficient cu personalul medical, experiența lor în spital poate deveni mai pozitivă și mai reconfortantă.
 5. Siguranța Pacienților: În situații de urgență sau în cazuri critice, identificarea rapidă a personalului medical potrivit poate fi crucială pentru siguranța pacienților. Uniformele cu coduri de culoare pot ajuta la identificarea rapidă a echipajelor de intervenție sau a personalului specializat.

Pentru a aborda aceste probleme și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și comunicarea într-un spital, introducerea unor coduri de culoare pentru uniformele categoriilor de personal este o soluție eficientă. Aceste coduri de culoare ar trebui să fie clar definite și afișate în zonele de intrare în spital pentru a asigura o identificare rapidă și precisă a personalului. Această măsură nu numai că va contribui la îmbunătățirea experienței pacienților, dar va crea și un mediu mai organizat și mai eficient în cadrul instituției medicale.

În partea a treia a ”lecției” de azi vom face și o analiză SWOT asupra problemei lipsei codurilor de culoare la uniformele personalului medical din Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru a înțelege mai bine situația și pentru a dezvolta strategii eficiente de îmbunătățire.

Puncte tari :

 1. Comunicare îmbunătățită: Uniformele cu coduri de culoare facilitează identificarea și comunicarea între diferitele categorii de personal.
 2. Satisfacția pacienților: Uniformele cu coduri de culoare pot contribui la îmbunătățirea satisfacției pacienților.
 3. Siguranța pacienților: În situații de urgență sau critice, identificarea rapidă a personalului medical potrivit poate fi crucială.

Puncte slabe :

 1. Confuzie și neînțelegere: În absența uniformelor cu culori specifice, pacienții și aparținătorii pot avea dificultăți în identificarea categoriilor de personal.
 2. Percepția actului medical: Pacienții ar putea face judecăți greșite despre calitatea actului medical pe baza interacțiunilor cu personalul.

Oportunități :

 1. Îmbunătățirea percepției: Introducerea codurilor de culoare pentru uniforme poate îmbunătăți percepția pacienților și aparținătorilor despre actul medical.
 2. Mediu mai organizat: Implementarea codurilor de culoare va crea un mediu mai organizat și mai eficient în cadrul instituției medicale.

Amenințări :

 1. Variabilitatea culorilor: Culorile utilizate pentru uniformele personalului pot varia în funcție de politicile și regulamentele fiecărui spital sau instituție medicală.
 2. Rezistența la schimbare: Personalul spitalului ar putea fi reticent la introducerea unor noi coduri de culoare pentru uniforme.

Pe baza acestei analize, se poate concluziona că introducerea codurilor de culoare pentru uniformele categoriilor de personal din spital este o soluție eficientă pentru abordarea problemelor existente și îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

A patra parte a ”lecției” este mai tehnică și se referă la planul de măsuri pentru implementarea codurilor de culoare la uniformele personalului din Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț:

1. Evaluare și Analiză:

 • Realizarea unui sondaj intern pentru a înțelege percepția actuală a personalului privind uniformele.
 • Analiza feedback-ului primit de la pacienți și aparținători cu privire la confuziile legate de identificarea personalului.

2. Stabilirea Codurilor de Culoare:

 • Medicilor: Uniforme albe (tradițional).
 • Asistentelor și personalului de îngrijire: Uniforme albastru deschis.
 • Brancardierilor, îngrijitorilor: Uniforme verde pal.
 • Personalului de serviciu (curățenie, întreținere): Uniforme gri sau alte culori închise.

3. Comunicare Internă:

 • Organizarea de ședințe de informare pentru personalul spitalului pentru a le comunica noile coduri de culoare și beneficiile acestora.
 • Distribuirea de materiale informative (flyere, broșuri, e-mail, mesaje pe grupurile interne whatsapp) în cadrul spitalului.

4. Achiziționarea Uniformelor:

 • Colaborarea cu furnizori de uniforme pentru a asigura calitatea și conformitatea cu codurile de culoare stabilite.
 • Realizarea de comenzi în funcție de numărul de angajați din fiecare categorie.

5. Implementare:

 • Stabilirea unei date de implementare oficială.
 • Distribuirea uniformelor către personal înainte de data de implementare.

6. Comunicare Externă:

 • Afișarea codurilor de culoare în zonele de intrare în spital pentru a informa pacienții și aparținătorii.
 • Crearea de materiale informative pentru pacienți cu privire la noile coduri de culoare.

7. Monitorizare și Feedback:

 • Colectarea feedback-ului de la pacienți și aparținători după implementare pentru a evalua eficiența noilor uniforme.
 • Realizarea unor sondaje periodice pentru a înțelege impactul codurilor de culoare asupra satisfacției pacienților și a comunicării interne.

8. Ajustări și Îmbunătățiri:

 • Pe baza feedback-ului primit, realizarea de ajustări dacă este necesar.
 • Organizarea de sesiuni de formare pentru personal pentru a se asigura că înțeleg importanța și beneficiile codurilor de culoare.

9. Revizuire Periodică:

 • Revizuirea codurilor de culoare la fiecare 2-3 ani pentru a se asigura că rămân relevante și eficiente.

10. Extindere și Adaptare:

 • În cazul în care spitalul introduce noi categorii de personal sau servicii, adaptarea codurilor de culoare pentru a include aceste noi categorii.

Acest plan de măsuri vizează îmbunătățirea comunicării, satisfacției pacienților și eficienței în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț prin implementarea codurilor de culoare pentru uniformele personalului.

Din păcate, la această lecție vom avea și o a cincea parte în care vom explica personalului medical, care de multe ori are o rezistență fantastică la schimbare, importanța introducerii acestor coduri de culoare și semnificația lor.

Pentru că lecția este lungă și există riscul să pierdem atenția, vom începe această a cincea parte cu o glumă ca să ne mai relaxăm: ”Introducerea codurilor de culoare va elimina riscul ca medicului să i se pună o bancnotă în buzunar și plicul să ajungă la asistent sau infirmier.”

Revenind la modul serios, ne adresăm acum în special personalului medical care este reticent la implementarea acestor coduri de culoare la uniforme.

Motivații și Explicații pentru Personalul Medical Reticent la Schimbare:

 1. Îmbunătățirea Comunicării:
  • Motiv: Uniformele cu coduri de culoare facilitează identificarea rapidă și eficientă a fiecărei categorii de personal, ceea ce duce la o comunicare mai fluidă și mai eficientă.
  • Explicație: Atunci când pacienții și aparținătorii pot identifica rapid cu cine vorbesc, interacțiunile devin mai productive și mai satisfăcătoare pentru ambele părți.
 2. Îmbunătățirea Siguranței Pacienților:
  • Motiv: În situații de urgență, identificarea rapidă a personalului medical potrivit poate fi esențială.
  • Explicație: Uniformele cu coduri de culoare ajută la identificarea imediată a echipajelor de intervenție sau a personalului specializat, ceea ce poate fi crucial în situații critice.
 3. Îmbunătățirea Percepției Actului Medical:
  • Motiv: Uniformele cu coduri de culoare pot reduce confuziile și pot îmbunătăți încrederea pacienților în serviciile medicale oferite.
  • Explicație: Atunci când pacienții pot distinge clar între diferitele categorii de personal, ei au mai multă încredere în calitatea serviciilor și se simt mai în siguranță.
 4. Profesionalism și Organizare:
  • Motiv: Uniformele cu coduri de culoare reflectă un nivel înalt de profesionalism și organizare.
  • Explicație: Acest lucru poate contribui la crearea unei imagini pozitive a spitalului și la consolidarea reputației acestuia în comunitate.

Explicații pentru fiecare cod de culoare propus:

 1. Alb (Medici):
  • Tradițional, medicii poartă alb pentru a reflecta puritatea, profesionalismul și dedicarea lor față de vindecare. De asemenea, albul este asociat cu autoritatea și cunoștințele în domeniul medical.
 2. Albastru Deschis (Asistente și Personal de Îngrijire):
  • Albastrul deschis este calmant și inspiră încredere. Reflectă compasiunea și grija pe care asistentele și personalul de îngrijire le oferă pacienților.
 3. Verde Pal (Brancardieri, Îngrijitori):
  • Verdele pal este asociat cu vindecarea și natura. Brancardierii și îngrijitorii sunt adesea primele puncte de contact pentru pacienți și acest cod de culoare reflectă rolul lor esențial în procesul de îngrijire.
 4. Gri sau Culori Închise (Personal de Serviciu):
  • Culorile închise, cum ar fi griul, sunt practice și rezistente la murdărie. Reflectă rolul esențial al personalului de serviciu în menținerea curățeniei și funcționării spitalului.

Aceasta este ”lecția” de azi pentru spitalul din Piatra-Neamț. E posibil să pară neobișnuit pentru cei care conduc spitalul direct sau pentru cei din CA sau CJ Neamț, dar așa se rezolva fiecare problemă în parte. Punctual, cu identificarea problemei, motivare, analiză și plan de măsuri, nu cu hăhăială prin vreun birou sau cu decizii luate de oameni care, chiar dacă sunt bine intenționați, nu au competența necesară să facă lucrurile la un nivel profesionist.

Spor la treabă, domnilor de la spital și CJ Neamț, și mai uitați-vă și la alte spitale, de preferat din afara țării, să vedeți cum iau oamenii aceia decizii, ce fac, cum identifică și rezolvă problemele.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate