Măsurile luate de autorități în urma recentelor pagube provocate de urși în Neamț

În vederea corectei informări a publicului cu privire la metodele de intervenție imediată ce pot fi luate pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, Instituția Prefectului Neamț face următoarele precizări:

Metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora sunt aprobate prin Ordonanța de Urgență nr. 81/21 iulie 2021 adoptată de Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 26 iulie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 197/2022.

Sesizarea cazurilor în care este necesară intervenţia imediată se face de către orice persoană prin apelarea numărului unic de urgenţă 112 sau prin alte mijloace de comunicare prin care poate fi sesizat comitetul local pentru situaţii de urgenţă.

Astfel, potrivit reglementării, la semnalarea prezenței ursului brun, echipa de intervenție condusă de primarul sau viceprimarul unității administrativ-teritoriale și formată din personalul structurilor de jandarmi competente teritorial, personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului care a încheiat contract de prestări servicii de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu UAT-ul pentru asigurarea serviciilor de specialitate sau personalul de specialitate al Gărzii forestiere și medicul veterinar, se deplasează în zona unde s-a produs evenimentul și, în urma evaluării la fața locului, constată nivelul de risc în funcție de care poate dispune măsuri pentru îndepărtarea animalului din zonă, tranchilizarea și relocarea, tranchilizarea și eutanasierea sau, dacă exemplarul de urs prezintă un comportament agresiv sau se află într-o situaţie de natură a dezvolta un comportament agresiv, care poate pune în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora, se va utiliza metoda de extragere prin împușcare.

Metoda extragerii prin eutanasiere sau împuşcare se va utiliza şi în cazul în care metodele anterioare nu au dat rezultate, iar nivelul de risc se modifică din risc redus sau mediu în risc mare, precum şi în situaţia în care echipa de intervenţie constată că exemplarul în cauză, ca urmare a eventualelor răni, dezvoltă un comportament agresiv care pune în pericol siguranţa şi securitatea persoanelor.

Decizia privind utilizarea uneia dintre metodele enumerate mai sus este luată de către conducătorul echipei de intervenție, care poate fi primarul sau viceprimarul în calitate de conducător al comitetului local de situații de urgență, prin raportare la nivelul de risc constatat la faţa locului.

Decizia de intervenţie prin metoda extragerii prin eutanasiere sau împuşcare, după caz, trebuie luată gradual, cu respectarea condiţiei proporţionalităţii, în funcţie de circumstanţele concrete de la faţa locului.

În cazul recent semnalat, deoarece, în zonă, nivelul de risc a fost constatat ca fiind mare de către echipa de intervenție condusă de primarul comunei Poiana Teiului, singura îndreptățită să aplice prevederile legale, respectiv Ordinul 723/2022 din 4 aprilie 2022 pentru aprobarea nivelului de intervenţie şi de prevenţie în cazul speciei urs brun, se impune luarea unor măsuri urgente, pe loc, în vederea unei intervenții optime. Urmare a deciziei luate, echipa va încheia un raport în care se vor detalia modul de intervenție și rezultatele obținute.

Primarul comunei are suportul legal și atribuțiile necesare pentru a a lua deciziile specifice fiecărei situații ivite pe teritoriul UAT-ului.

Ultimul apel înregistrat la numărul de urgențe 112, privind prezența unui urs brun pe raza UAT Poiana Teiului a fost în dimineața zilei de 25.07.2023, ora 08:10, când echipa de intervenție, după ce a analizat gradul de risc, a stabilit ca măsură imediată alungarea prin diferite mijloace.

În ședința convocată în dimineața acestei zile de prefectul județului, la sediul Instituției Prefectului – județul Neamț, la care au fost prezenți primarul comunei Poiana Teiului, medicul veterinar concesionar al fondurilor de vânătoare, reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, Direcției Sanitar Veterinare și Sănătatea Alimentelor, Agenției pentru Protecție a Mediului, Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Neamț și ai Asociației Vînătorilor și Pescarilor Sportivi Bradul, urmare a discuțiilor purtate pe tema semnalărilor prezenței urșilor în zona de munte a județului, gestionarii de pe Fondul de vânătoare 20 Galu au transmis faptul că sunt identificate/monitorizate aproximativ 22 de exemplare de urs, iar pe Fondul de vânătoare 19 Dreptu aproximativ 15 astfel de exemplare.

Din totalul acestora, doar aproximativ 4 urși și o ursoaică cu 2 pui au creat distrugeri sau au atacat animale domestice din gospodăriile populației.

În paralel cu acțiunile echipei de intervenție care este singura în măsură să decida alungarea, îndepărtarea, eutanasierea, tranchilizarea, relocarea sau împușcarea, AVPS Bradul, gestionarul Fondului de Vânătoare 20 Galu, va înainta o documentație către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Direcția biodiversitate, în vederea solicitării unei derogări privind recoltarea unui număr de 3 urși bruni. La fel va proceda și AJVPS Neamț, gestionarul Fondului de Vânătoare 19 Dreptu, care va solicita, la rândul ei, derogare în vederea recoltării unui urs brun. După obținerea derogărilor pentru exemplarele de urși solicitate, gestionarii celor două fonduri de vânătoare vor depune la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț documentația aferentă în vederea emiterii de către aceasta a autorizațiilor de recoltare/capturare, care vor fi emise urgent.

În cursul acestei zile, gestionarii celor două fonduri de vânătoare au depus la APM Neamț și Comisariatul județean Neamț al Gărzii de Mediu un punct de vedere al unei comisii constituite din câte un specialist care să analizeze situația de risc de pericol iminent pentru sănătatea și securitatea populației, punct de vedere ce va fi utilizat în dosarul necesar obținerii derogării privind recoltarea exemplarelor de urs care produc din nefericire în aceste momente pagube consistente. Conducerile celor două instituții județene vor trata cu celeritate solicitarea celor două asociații de vânătoare astfel încât documentația să fie înaintată în cel mai scurt timp către organismele centrale competente.

Cum trebuie să procedați dacă sesizați prezența unui urs:

  • Sunați la numărul de urgență 112!
  • Nu vă apropiați de animal!
  • Nu-l hrăniți!
  • Nu încercați să-l fotografiați sau să-l filmați!
  • Părăsiți imediat zona!
  • Totodată cetățenii sunt îndemnați să nu dezactiveze alertele RO-Alert de pe telefon și să nu se deplaseze spre locul unde a fost emis mesajul de alertă Ro-Alert.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate