Mesajul primarului comunei Farcaşa – Proiectele pentru anul 2023

Stimați locuitori ai comunei Farcaşa,

Cu bucurie în suflet țin să vă anunț că în cadrul şedinței Consiliului Local din data de 25.01.2023 Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei Farcaşa pentru anul curent a fost aprobat în forma inițială, fără alte modificări, în unanimitate.

Având în vedere transparența modului de funcționare a Primăriei Farcașa, vă aduc la cunoștință Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 :

Total venituri – 7.379.350 lei, din care venituri proprii – 2.784.250 lei, iar diferența până la suma necesară funcționării – respectiv suma de 5.490.450 lei – este asigurată prin repartizare de sume din cote defalcate de T.V.A., cote defalcate din impozit pe venit, precum şi subvenții de la bugetul de stat.

Vă prezint în continuare în detaliu repartizarea bugetului pentru anul 2023:

– cheltuieli cu personalul (asistenții personali şi indemnizații ale persoanelor cu handicap, personalul din aparatul de specialitate al primarului) – 2.425.200 lei;

– cheltuieli cu bunuri şi servicii – 1.944.250 lei;

– investiții propuse pentru aprobare – 2.188.400 lei cu T.V.A.. La acest capitol este vorba despre execuția în acest an a următoarelor lucrări :

 Finalizarea lucrărilor de amenajare a Parcului de Joacă din centrul comunei;

 Demolarea și reamenajarea Monumentului Eroilor din zona centrală a comunei ;

 Începerea execuției lucrărilor la proiectul ”Înființare rețea de apă pentru satele

Bușmei, Frumosu și Popești și extindere rețea de canalizare” – proiect finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” ;

 Amenajarea unei parcări și a curții Primăriei Farcaşa;

 Modernizarea și dotarea biroului Compartimentului Urbanism – din cadrul Primăriei Farcaşa;

 Modernizarea Şcolii ”Ioan Luca Farcașa” – prin dotarea elevilor cu tablete iar a claselor

cu table interactive, laptop-uri, videoproiectoare, şi alte echipamente IT pentru buna desfăşurare a actului educațional – proiect care va fi finanțat prin fonduri europene;

 Dotarea cu echipamente IT a grădinițelor – pentru buna funcționare a actului educațional;

 Dotarea cu o centrală termică modernă a Şcolii Frumosu;

 Amenajarea unui spațiu pentru picnic în zona ”Lunca lui Pădure”;

 Amenajarea hidrotehnică a torenților Pârâul Slatinei, Pârâul Crucii și Pârâul Soci – proiect depus pentru finanțare prin Compania Națională de Investiții;

 Amenajarea hidrotehnică a Torentului Buşmei – proiect depus pentru finanțare prin

Compania Națională de Investiții;

 Lucrări de împrejmuire a Şcolii ”Ioan Luca” Farcaşa, a parcului de joacă din centrul comunei si a Grădiniței Farcașa;

 Modernizarea Sălii de sport prin construirea de grupuri sanitare şi instalarea unei centrale termice moderne;

 Lucrări de modernizare a Şcolii Generale Stejaru – garduri, trotuare;

 Lucrări de asfaltare a unor străzi din comună : strada Fântânii, strada Morii, strada

Vadu-Rău, strada Molidului, strada Bisericii (Popești), strada Cotu Poienii.

Doresc să transmit mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în realizarea Proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023 al comunei Farcaşa, tuturor doamnelor şi domnilor consilieri locali pentru votul acordat acestui proiect, mulțumiri alese conducerii şi parlamentarilor Partidului Național Liberal filiala Neamț pentru susținerea pe care au oferit-o în mod constant comunei noastre.

Dragi fărcășeni, ca și în anul precedent, voi limita cheltuielile de funcționare ale Primăriei Farcașa, pentru a pune accent pe realizarea investițiilor și dezvoltarea comunității noastre, pentru că doar împreună, prin comunicare eficientă şi înțelegere, vom reuşi să dezvoltăm comuna noastră.

Cu respect,

Țifui Bogdan,

Primarul comunei Farcaşa

sursa: Tifui Dumitru Bogdan

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate