Mesajul primarului Țifui Bogdan

Stimați contribuabili din comuna Farcaşa,

În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor cetățenilor conştiincioşi care și-au achitat taxele şi impozitele în anul 2022 către Consiliul Local Farcaşa. Îi îndemn şi pe cei care au restanțe să se achite de aceste îndatoriri, pentru că o comunitate nu poate funcționa şi dezvolta fără banii din taxe şi impozite.

Dragi cetățeni, după cum bine ştiți, achitarea impozitelor până la data de 31.03 a anului curent, beneficiază de o reducere de 10%. Bineînțeles că taxele se pot achita şi după data de 31.03 până la data de 30.09 inclusiv, însă nu mai puteți beneficia de acea reducere, iar neachitarea până la data de 30.09 este considerată întârziere la plată şi vor fi adăugate penalități conform legilor în vigoare.

Legea stabilește că impozitele si taxele locale sunt constituite din:

▪︎impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;

▪︎impozitul pe teren și taxa pe teren;

▪︎impozitul pe mijloacele de transport;

▪︎taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;

▪︎taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;

▪︎impozitul pe spectacole;

▪︎taxele speciale;

▪︎alte taxe locale.

Tot legea stabilește și care sunt situațiile ori categoriile de contribuabili scutite de la plata impozitelor locale. Așadar, autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale pentru următoarele persoane fizice sau juridice:

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;

d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Vă puteți achita taxele şi impozitele la casieria din cadrul Primăriei Farcaşa de luni până vineri în fiecare săptămână.

Vă mulțumim!

Cu prețuire,

Țifui Bogdan,

Primarul comunei Farcaşa

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate