Modificarea și completarea Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice

Informare

Prin publicarea OUG nr.70 din 31.08.2023 in M.Of. nr. 787/31.08.2023:

  • S-a introdus un nou articol, art.165^1 cu urmatorul cuprins: ”Adeverintele eliberate de angjatori sau de catre detinatorii legali de arhive, precum si documentele necesare stabiliri si/sau recalcularii drepturilor de pensie emise potrivit dispozitiilor legale in vigoare se certifica prin stampila si semnatura olografa a conducatorului entitatii sau a persoanei delegate in acest sens.
  • S-a prelungit termenul de aplicare a dispozitiilor OUG nr.163/2020 pentru completarea art.159 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pana la data de 31 decembrie 2024.

Reamintim ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.163/2020, reglementeaza posibilitatea asigurarii retroactive in baza unui contract de asigurare sociala pentru o perioada de maxim 6 ani, in care poate fi solicitata asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.

Contractul de asigurare sociala se incheie doar in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate incheia contract sunt perioadele cuprinse intre data implinirii varstei de 18 ani si data implinirii varstei standard de pensionare.

In temeiul acestui act normativ, contractul de asigurare sociala poate fi incheiat la cerere de orice persoana, indiferent de cetatenie, care indeplineşte, cumulativ, urmatoarele condiţii:

nu are calitatea de pensionar la data incheierii contractului de asigurare sociala;

nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre UE sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale, in perioada pentru care se solicita asigurarea;

nu a avut obligaţia asigurarii in sistemul public de pensii in perioada pentru care se solicita o astfel de asigurare.

Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala şi casa teritoriala de pensii competenta, in funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, dupa caz, a mandatarului.

Documentele necesare pentru incheierea contractului de asigurare sunt, dupa caz: actul de identitate al persoanei care urmeaza sa beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, in original;  declaraţia pe propria-raspundere; procura speciala autentificata in conditiile legii şi care trebuie sa conţina, in mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv venitul asigurat la care se achita contribuţia de asigurari sociale, inscris in contractul de asigurare sociala, este ales de persoana care incheie contractul şi nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe ţara garantat in plata, in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala.

Pentru anul 2023, valoarea salariului minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul contributiei de asigurari sociale datorate, este de 3000 lei.

Cota contributiei de asigurari sociale prevazute la art. III alin. (2) din OUG nr. 163/2020, pentru anul 2023 este de 25%, ceea ce inseamna ca suma minima lunara de plata este de 750 lei.

Suma cu titlu de contribuţie de asigurari sociale datorata in baza contractului de asigurare sociala poate fi platita in una sau mai multe transe lunare, fara a depaşi data de 31.decembrie.2024. In situatia in care, la data de 31.decembrie.2024, contributia de asigurari sociale datorata nu este achitata in intregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzator platii efectuate.

Plata contributiei se poate face prin orice mijloace de plata, prevazute de lege inclusiv in numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, in contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii.

Birou, Comunicare Relatii Publice si Informatica
Casa de Pensii Neamț

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate