Neamț County’s stand at the Romanian Tourism Fair, appreciated by thousands of visitors / Standul județului Neamț la Târgul de Turism al României, apreciat de mii de vizitatori

(EN)

Thousands of visitors who arrived at Neamț County Council’s stand, displayed at the Romanian Tourism Fair between November 10-13, appreciated the tourist offer of the area, considering it as extremely attractive.

„The Story of the Winter Holidays in Neamț” – the theme with which the County Council participated in this edition of RTF, attracted countless visitors during the four days event, hosted by Romexpo. Some of the participants stated that they already visited the area, during their vacations spent in Neamț, and declared themselves extremely excited, while others expressed their interest in discovering the ”Neamț Land”, showing themselves fascinated by the travel offer presented at the fair.

„I went to Neamț during summer and what I saw in this wonderful area fascinated me! Now, seeing the „Story of the Winter Holidays in Neamț”, I am very interested in coming back to your county for the winter season. The traditions presented by the folklore ensemble that performed in the stand, the travel details you made available to me and the exceptional setting that introduced the public to the charm of Christmas convinced me to come back to this wonderful area, with beautiful people and fascinating landscapes”, said a visitor of Neamț County’s stand, who has lived in Bucharest for over 20 years, after another 20 years in Arad.

Congratulations! At the Tourism Fair, Romexpo 2022, together with Neamț County Council’s team, we experienced the joy of traditional customs, of continuity, of the fact that we represent this wonderful country! I am proud of your team from the County Council and of the way you represented Neamț county! All gratitude and appreciation for how you interacted with those present! The representatives of the institution answered joyfully all the questions, with warm hearts and with the gladness of fulfillment. Congratulations to all of you! Congratulations to the County Council for the dedication, involvement and support of this wonderful project! I embrace you all with gratitude! What wonderful people the country has there, in Neamț! Be blessed!„, said Geta Heimerl, who visited the county stand at RTF.

The presentation of Neamț County’s stand at the Bucharest Tourism Fair was perfect! According to me, by far, it was the most beautiful, most inspiring and creative display of this fair. You have valuable people who know how to bring excitement, value and originality to everything they do! Congratulations to all!”, is another comment sent by a visitor on a social network, after stopping by Neamț County’s stand, at Romexpo.

The representatives of travel agencies are also interested in bringing tourists to the Neamț area: „Congratulations! Neamț County Council’s stand was, by far, the most attractive stand of this fair, the most dynamic with its actions, and the information and materials received determined me to include Neamț County in our agency’s 2023 circuits! You really taught everyone a lesson, in terms of tourism promotion”, said, among other things, on a social network, the representative of a travel agency.

At the autumn edition of the Romanian Tourism Fair, Neamț County Council presented the „Story of the Winter Holidays in Neamț”, a theme ensured through collaboration with companies operating in the tourism sector from the county and with local producers. Also, the success was completed by the performance of „Floricică de la Munte” Folklore Ensemble of „Carmen Saeculare” Center for Culture and Arts, an institution subordinated to Neamț County Council.

„I am extremely happy that we had such a successful participation at the fair. I thank all the local producers and tourism operators, because they were here with the County Council and together we presented the „Story of the winter holidays in Neamț” to RTF. Tourism does not develope overnight! It is a sensitive, complex field, we are in a fierce competition with other areas of the country, but my goal is to find promotion solutions by any means, to bring tourists who can enjoy what an area full of spirituality offers, with traditions preserved from generation to generation, with welcoming and warm people and where nature has reached perfection. I thank all those who visited our stand these days, enjoying our offer”, said Ionel Arsene, the president of Neamț County Council.

(RO)

Mii de vizitatori care au ajuns la standul Consiliului Județean Neamț, amenajat la Târgul de Turism al României în perioada 10-13 noiembrie, au apreciat oferta turistică a zonei, considerând-o extrem de atractivă.

„Povestea sărbătorilor de iarnă din Neamț“ – tema cu care Consiliul Județean a participat la această ediție a TTR, a reușit să atragă nenumărați vizitatori pe parcursul celor patru zile ale evenimentului găzduit de Romexpo. Unii dintre participanți au precizat că deja cunosc zona, din timpul unor concedii petrecute în Neamț, și s-au declarat extrem de încântați, iar alții și-au manifestat interesul de a descoperi Ținutul Neamțului, arătându-se fascinați de oferta turistică prezentată la Târgul de Turism.

„Am fost la Neamț în timpul verii și ceea ce am văzut în această minunată zonă m-a fascinat! Acum, văzând «Povestea sărbătorilor de iarnă din Neamț», sunt foarte interesată de a veni și pentru sfârșitul de an în județul dumneavoastră. Tradițiile prezentate de ansamblul care a evoluat în stand, informațiile referitoare la oferta turistică pe care le-ați pus la dispoziție și decorul excepțional, care a introdus publicul în farmecul Crăciunului, m-au convins să revin în această zonă minunată, cu oameni frumoși și peisaje fascinante“, a precizat o vizitatoare a standului județului Neamț, care trăiește de peste 20 de ani în București, după alți 20 trăiți în Arad.

„Felicitări! La Târgul de Turism, Romexpo 2022, alături de echipa Consiliului Județean Neamț, am trăit bucuria datinilor, a continuității, a faptului că reprezentăm această țară minunată! Sunt mândră de colectivul dumneavoastră de la CJ, de felul în care s-a prezentat și a reprezentat județul Neamț! Toată recunoștința și aprecierea pentru cum a interacționat cu cei prezenți! Reprezentanții instituției au răspuns tuturor întrebărilor cu zâmbetul în suflet și cu bucuria împlinirii. Felicitări tuturor! Felicitări Consiliului Județean pentru dăruirea, implicarea și susținerea acestui minunat proiect! Vă îmbrățișez pe toți, cu recunoștință! Ce oameni minunați are țara acolo, în Neamț! Fiți binecuvântați!“, a declarat Geta Heimerl, care a vizitat standul județului la TTR.

Prezentarea standului județului Neamț de la Târgul de Turism București a fost de nota 100. După mine, de departe, a fost cel mai frumos, cel mai inspirat și complet aranjament. Aveți oameni valoroși, care știu să aducă emoție, valoare și inedit în tot ce fac! Felicitări tuturor!“, este un alt comentariu transmis de o vizitatoare pe o rețea de socializare, după ce a poposit în standul județului Neamț, la Romexpo.

Interesați de a aduce turiști în zona Neamțului s-au declarat a fi și reprezentanții agențiilor de profil: „Felicitări! Standul Consiliului Județean Neamț a fost, de departe, cel mai atractiv stand al acestui târg, cel mai dinamic prin acțiunile sale, iar informațiile și materialele primite m-au determinat să includ județul Neamț în circuitele 2023 ale firmei noastre! Ați dat cu adevărat o lecție tuturor, în ceea ce privește promovarea“, a declarat, printre altele, pe o rețea de socializare, reprezentantul unei agenții de turism.

La ediția de toamnă a Târgului de Turism al României 2022, Consiliul Județean Neamț s-a prezentat cu „Povestea sărbătorilor de iarnă din Neamț“, tematică asigurată prin colaborarea cu agenți economici nemțeni care își desfășoară activitatea în domeniul turistic și cu producătorii locali. De asemenea, succesul a fost întregit prin participarea Ansamblului Folcloric „Floricică de la Munte“ al Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Neamț.

Mă bucur nespus că am avut o participare de succes. Le mulțumesc tuturor producătorilor locali și agenților economici care activează în domeniul turismului, pentru că au fost alături de Consiliul Județean, și împreună am dus la TTR «Povestea sărbătorilor de iarnă din Neamț». Turismul nu se dezvoltă de pe o zi pe alta! Este un domeniu sensibil, complex, suntem într-o competiție acerbă cu alte zone ale țării, dar scopul meu e ca prin orice mijloc să găsim soluții de promovare, să aducem turiști care să se bucure de ceea ce oferă o zonă încărcată de spiritualitate, cu tradiții păstrate din generație în generație, cu oameni primitori și calzi și unde natura a atins desăvârșirea. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au vizitat standul în aceste zile, bucurându-se de oferta noastră“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Vezi mai multe știri pe Știri Naționale.

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate